บริการจัดทำแผนที่ประกอบรายงานและบทความทางวิชาการ

+ รับจัดทำแผนที่ฐาน เพื่อแสดงตำแหน่งโครงการ/พื้นที่กรณีศึกษา + รับจัดทำแผนที่เฉพาะ เพื่อนำเสนอข้อมูลบนแผนที่ เช่น แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ชุดดิน แผนที่ประชากร และอื่นๆ + จัดส่งไฟล์งานเป็นสกุล Jpeg/Png/Tiff/Pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการจัดทำแผนที่ประกอบรายงานและบทความทางวิชาการ

  • 1. แจ้งวัตถุประสงค์และลักษณะแผนที่ที่ต้องการ (ส่งตัวอย่างหรือภาพร่างให้ดูก่อนได้)
  • 2. แจ้งข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ในแผนที่
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แผนที่กรณีศึกษา/สถานที่โครงการ - ไฟล์แผนที่รูปแบบ Pdf หรือ Jpeg ขนาดละเอียด 300 dpi - ขอบเขตข้อมูลตั้งแต่ระดับตำบลขึ้นไป - รายละเอียดอื่นๆ ต้องการเพิ่มเติมแล้วแต่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Settawut

รับทำแผนที่แสดงตำแหน่งพื้นที่กรณีศึกษา (Target areas) และแผนที่อื่นๆ เพื่อประกอบบทความทางวิชาการ งานวิจัย รายงาน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการทำแผนที่ประกอบงานวิจัยและบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ

10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน