รับวิเคราะห์ธุรกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลตลาด

ลักษณะงานบริการของเรา - ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study) กฎหมาย พรบ. จนถึง กฎหมายท้องถิ่น - ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study) ตั้งแต่ภาพรวมตลาด กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง เทรนอุตสาหกรรม SWOT STP BCG เป็นต้น - ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study) ว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ คืนทุนเมื่อใด ผลตอบแทนเป็นอย่างไร - การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Study) - การออกแบบและวางผังโครงการ (layout & Planning) ราคาเทียบกับสิ่งที่ท่านจะได้รับ คุ้มค่าการลงทุนแน่นอนค่ะ :) ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกชม Package ด้านล่าง ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ธุรกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลตลาด

  • 1. ติดต่อพูดคุยความต้องการกับลูกค้าทาง fastwork หรือ facebook
  • 2. ลูกค้าชำระเงินเข้าระบบ fastwork
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
Financial Feasibility Study วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน = 6,900 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ไฟล์วิเคราะห์ทางการเงิน(Financial model) ระบุรายได้ ค่าใช้จ่าย มูลค่ารวมของธุรกิจ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน - อัตราส่วนทางการเงิน NPV, IRR และ Payback Period เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ - แถม!! ให้คำปรึกษาภาพรวมแนวโน้มธุรกิจที่ท่านกำลังจะลงทุน หากลูกค้าท่านใดสนใจ ให้ทางเราค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์การตลาด คู่แข่งในปัจจุบัน เทรนธุรกิจ สามารถว่าจ้างเพิ่มเติมได้ค่า (ดู Package 2)

Financial Feasibility Study + Market Research = 16,900 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Financial Study - ไฟล์วิเคราะห์ทางการเงิน(Financial model) ระบุรายได้ ค่าใช้จ่าย มูลค่ารวมของธุรกิจ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน - อัตราส่วนทางการเงิน NPV, IRR และ Payback Period เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ Market Research - ข้อมูลภาพรวมตลาด - เทรนธุรกิจที่น่าสนใจ - บรรยากาศคู่แข่งในปัจจุบัน - ข้อมูลลูกค้า ลูกค้าคุณคือใคร ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - แถม!! Business Model Canvas ให้ท่านสามารถใช้ยื่นเสนอธนาคารและนักลงทุนท่านอื่นได้ เทียบกับสิ่งที่ท่านจะได้รับแล้วนั้น ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ :)

Financial Feasibility Study + Market Research + Legal Study = 32,900 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Legal Study ความเป็นไปได้ทางกำหมาย - วิเคราะห์ทำเล ที่ดินจากกฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง - สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกฎหมายผังเมือง - สรุปกฎหมายควบคุมอาคาร - กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง Financial Study - วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ต้นทุน รายได้ รายจ่าย กระแสเงินสด - อัตราส่วนทางการเงิน NPV, IRR และ Payback Period - แถม!! Sensitivity Study Market Research - ภาพรวมตลาด - เทรนธุรกิจ - คู่แข่ง - ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - แถม!! Business Model Canvas เพื่อใช้ยื่นต่อธนาคารและนักลงทุนท่านอื่นได้

ฟรีแลนซ์
CS

นักออกแบบ ภูมิสถาปนิก จากรั้วจุฬาฯ ป.โท โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศ ปัจจุบันทำงานให้กับ Siam Piwat ตำแหน่ง Investment Section Manager ทำหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านทีใ่ให้ความสนใจค่ะ

04/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน