รับวิเคราะห์ธุรกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลตลาด Feasibility Study / Financial Model

ลักษณะงานบริการของเรา - ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study) กฎหมาย พรบ. จนถึง กฎหมายท้องถิ่น - ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study) ตั้งแต่ภาพรวมตลาด กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง เทรนอุตสาหกรรม SWOT STP BCG เป็นต้น - ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study) ว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ คืนทุนเมื่อใด ผลตอบแทนเป็นอย่างไร - การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Study) - การออกแบบและวางผังโครงการ (layout & Planning) ราคาเทียบกับสิ่งที่ท่านจะได้รับ คุ้มค่าการลงทุนแน่นอนค่ะ :) ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกชม Package ด้านล่าง ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ธุรกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลตลาด Feasibility Study / Financial Model

  • 1. ติดต่อพูดคุยความต้องการกับลูกค้าทาง fastwork
  • 2. ลูกค้าชำระเงินเข้าระบบ fastwork
แพ็กเกจ
Financial Feasibility Study วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน = 39,600 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- ไฟล์วิเคราะห์ทางการเงิน(Financial model) ระบุรายได้ ค่าใช้จ่าย มูลค่ารวมของธุรกิจ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน - Cashflow analysis วิเคราะห์กระแสเงินสดจากการลงทุน - อัตราส่วนทางการเงิน NPV, IRR และ Payback Period เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ - แถม!! Business model canvas ช่วยท่านสรุปภาพรวมธุรกิจ หากลูกค้าท่านใดสนใจ ให้ทางเราค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์การตลาด คู่แข่งในปัจจุบัน เทรนธุรกิจ สามารถว่าจ้างเพิ่มเติมได้ค่า

ฟรีแลนซ์
CS

ภูมิสถาปนิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมใบประกอบวิชาชีพและรางวัล SILA 2 รางวัล การันตี และเป็นที่ปรึกษาลงทุนอสังหาฯ ประสบการณ์ 10 ปี เคยดำรงตำแหน่ง Investment Section Manager บริษัท Siam Piwat สามารถมองภาพกว้างได้ทั้งด้านการออกแบบและการลงทุน ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพและความรับผิดชอบงานได้ค่ะ

04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน