แปลเอกสารจากอังกฤษ-ไทย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

คะแนน TOEIC 980 มีประสบการณ์ในการแปล marketing materials และ internal training materials ให้กับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำมากกว่า 5 ปี และสามารถแปลเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆได้เช่นเดียวกัน คุ้นเคยกับการใช้ Microsoft PPT, Words, Excel เป็นอย่างดีและสามารถจัด format ของงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารจากอังกฤษ-ไทย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

  • 1. รับเนื้อหาและวันส่งงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เพื่อประเมินราคางาน
  • 2. ส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาพื้น 2 บาทต่อคำ ไม่มีขั้นต่ำ สามารถต่อรองได้แล้วแต่ความยากง่ายของเอกสาร รับไฟล์งานได้ทั้ง MS-Word, Excel, PPT, PDF, ไฟล์รูปภาพ ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับการตกลงกันในแต่ละงาน ราคาที่ระบุไว้ด้านล่างคำนวนจากการใช้หลักว่าเอกสารหนึ่งหน้ามี 400 คำและไม่ได้มีเนื้อหาที่ใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะเป็นจำนวนมาก

ฟรีแลนซ์
TuksaOn

จบปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ทำงานเป็นฟรีแลนซ์แปลภาษาตั้งแต่ปี 2012 โดยงานส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจความงามและแฟชั่น และมีด้านการแพทย์ด้วยเล็กน้อย และมีความรู้พื้นฐานจากงานประจำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และการเกษตร

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน