รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง, หนังสือทวงถาม และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ

ขายได้ 88 ครั้ง
4.9

รับร่างสัญญา โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ออกสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถูกใช้จริงกับคู่สัญญามากกว่า 130 ฉบับ - ร่างสัญญาและรีวิวสัญญาทุกประเภท ตามกฎหมายไทย เช่น 1. สัญญาจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และ พรบ.คุ้มครองแรงงาน สัญญาจ้างทำของ เช่น สัญญา freelance 2. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญญาเช่าอสังหริมทรัพย์ หรือ สังหริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ 3. สัญญาเฉพาะทาง เช่นสัญญาร่วมลงทุน สัญญาจัดตั้งบริษัท เป็นต้น รับร่างสัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ) โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน, กฎ FIFA Status and transfer prayer regulation ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และถูกใช้จริงกับคู่สัญญามากกว่า 150 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของงานได้แก่ 1. สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น และนักกีฬาเยาวชน 2. เจ้าหน้าที่ Staff coach ทุกตำแหน่ง - ร่างใบเสนอ ขอเสนอซื้อ ขอเสนอยืม นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือ สมัครเล่น 3. รับออกแบบ ข้อบังคับและระเบียบของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA รับร่างหนังสือทวงถาม (Notice) ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เช่นหนังสือทวงถามหนี้ หรือ หนังสือทวงถามให้ส่งมอบงาน เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง, หนังสือทวงถาม และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ

  • 1. รับแจ้งประเภทงานที่ต้องการ รายละเอียดต่าง ๆ (หากมีเงื่อนไขพิเศษให้แจ้งให้ทราบด้วย)
  • 2. ส่งร่างหนังสือ ให้ตรวจสอบ เป็นไฟล์ pdf. เพื่อตรวจงาน และ แก้ร่าง

แพ็กเกจ ราคา รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง, หนังสือทวงถาม และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ

ร่างหนังสือทวงถาม (Notice)

฿700
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ร่างหนังสือทวงถาม เช่นหนังสือทวงถามทั่วไป หรือ หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เป็นต้น


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ร่างสัญญา และ สัญญาเฉพาะทาง

฿2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- สัญญาจ้างแรงงานทั่วไป, สัญญาจ้างเฉพาะทาง นักแสดง แพทย์คลินิค อื่นๆ เป็นต้น - สัญญาเฉพาะวงการฟุตบอลอาชีพ - สัญญาจ้างทำของ เช่นสัญญาจ้างโปรแกรมเมอร์, จ้าง Freelance เป็นต้น - สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ หรือ สัญญาเช่าอสังหริมทรัพย์ หรือ สังหริมทรัพย์ - สัญญาร่าวมลงทุน สัญญาจัดตั้งบริษัท สัญญาค้ำประกัน สัญญากู้ยืม เป็นต้น - สัญญาประเภทอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ - MOU ต่างๆ (ราคานี้เฉพาะสัญญามาตรฐาน ไม่รวมสัญญาเฉพาะทางบางประเภท)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

ให้คำปรึกษากฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร / จัดทำเอกสารทางกฎหมาย

฿5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- คำปรึกษาทางกฎหมาย พร้อมกับ ข้อกฎหมายต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีความจำเป็นโดยเฉพาะสำหรับบริษัทจำกัด - จัดทำเอกสารภายในองค์กร ที่ควรมีเช่น ข้อบังคับพนักงาน หรือ SOP ต่างๆ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!