รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง และ หนังสือเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ), ร่างหนังสือทวงถาม (Notice)

รับร่างสัญญาทั่วไป โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ออกสัญญาทั่วไปและถูกใช้จริงกับคู่สัญญามากกว่า 70 ฉบับ - ร่างสัญญาจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และ พรบ.คุ้มครองแรงงาน - ร่างสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญญาเช่าอสังหริมทรัพย์ หรือ สังหริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ รับร่างสัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ) โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ออกสัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ) ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน, กฎ FIFA Status and transfer prayer regulation ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และถูกใช้จริงกับคู่สัญญามากกว่า 130 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของงานได้แก่ 1. สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น และนักกีฬาเยาวชน 2. เจ้าหน้าที่ Staff coach ทุกตำแหน่ง - ร่างใบเสนอ ขอเสนอซื้อ ขอเสนอยืม นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือ สมัครเล่น 3. รับออกแบบ ข้อบังคับและระเบียบของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA รับร่างหนังสือทวงถาม (Notice) ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เช่นหนังสือทวงถามหนี้ หรือ หนังสือทวงถามให้ส่งมอบงาน เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง และ หนังสือเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ), ร่างหนังสือทวงถาม (Notice)

  • 1. รับแจ้งประเภทงานที่ต้องการ รายละเอียดต่าง ๆ (หากมีเงื่อนไขพิเศษให้แจ้งให้ทราบด้วย)
  • 2. ส่งร่างหนังสือโดยใช้ Font AngsanaUPC ให้ตรวจสอบ เป็นไฟล์ pdf. เพื่อตรวจงาน และ แก้ร่าง
แพ็กเกจ
ร่างหนังสือทวงถาม (Notice)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ร่างหนังสือทวงถาม ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เช่นหนังสือทวงถามทั่วไป หรือ หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เป็นต้น

ร่างสัญญาทั่วไป หรือ สัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- สัญญาจ้างแรงงานทั่วไป, สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ, เจ้าหน้าที่ Staff coach, นักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น, นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน, FIFA Status and transfer prayer regulation ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ - สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ หรือ สัญญาเช่าอสังหริมทรัพย์ หรือ สังหริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์

หนังสือเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ร่างใบเสนอ ข้อเสนอซื้อ หรือ ข้อเสนอยืม นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือ นักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ฟรีแลนซ์
ฐาปนพงศ์

มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลของประเทศไทย ทั้งในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานด้านการร่าง ตรวจ ประเมินความเสี่ยงเอกสารสัญญาเป็นเวลา 7 ปี โดยเฉพาะสัญญาการค้า และ สัญญาจ้าง

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน