รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง, หนังสือทวงถาม, วางนโยบายและการประเมินความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

5.0
ขายได้ 39 ครั้ง

รับร่างสัญญาทั่วไป โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ออกสัญญาทั่วไปและถูกใช้จริงกับคู่สัญญามากกว่า 70 ฉบับ - ร่างสัญญาจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และ พรบ.คุ้มครองแรงงาน - ร่างสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญญาเช่าอสังหริมทรัพย์ หรือ สังหริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ รับร่างสัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ) โดยผู้มีประสบการณ์ตรง ออกสัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ) ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน, กฎ FIFA Status and transfer prayer regulation ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และถูกใช้จริงกับคู่สัญญามากกว่า 130 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของงานได้แก่ 1. สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น และนักกีฬาเยาวชน 2. เจ้าหน้าที่ Staff coach ทุกตำแหน่ง - ร่างใบเสนอ ขอเสนอซื้อ ขอเสนอยืม นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือ สมัครเล่น 3. รับออกแบบ ข้อบังคับและระเบียบของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA รับร่างหนังสือทวงถาม (Notice) ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เช่นหนังสือทวงถามหนี้ หรือ หนังสือทวงถามให้ส่งมอบงาน เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่างสัญญาทั่วไป, สัญญาเฉพาะทาง, หนังสือทวงถาม, วางนโยบายและการประเมินความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

  • 1. รับแจ้งประเภทงานที่ต้องการ รายละเอียดต่าง ๆ (หากมีเงื่อนไขพิเศษให้แจ้งให้ทราบด้วย)
  • 2. ส่งร่างหนังสือโดยใช้ Font AngsanaUPC ให้ตรวจสอบ เป็นไฟล์ pdf. เพื่อตรวจงาน และ แก้ร่าง
แพ็กเกจ
ร่างหนังสือทวงถาม (Notice)฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ร่างหนังสือทวงถาม เช่นหนังสือทวงถามทั่วไป หรือ หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เป็นต้น


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ร่างสัญญาทั่วไป หรือ สัญญาเฉพาะทาง (วงการฟุตบอลอาชีพ)฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- สัญญาจ้างแรงงานทั่วไป, สัญญาจ้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ, เจ้าหน้าที่ Staff coach, นักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น, นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เป็นต้น - สัญญาจ้างทำของ เช่นสัญญาจ้างโปรแกรมเมอร์, จ้าง Freelance เป็นต้น - สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ หรือ สัญญาเช่าอสังหริมทรัพย์ หรือ สังหริมทรัพย์ - สัญญาประนีประนอมยอมความ - สัญญาประเภทอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ หมายเหตุ : สัญญาภาษาไทย ฉบับละ 2,000 บาท และ ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 4,000 บาท (ราคานี้เฉพาะสัญญามาตรฐาน ไม่รวมสัญญาเฉพาะทางบางประเภท)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ให้คำปรึกษากฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร / จัดทำเอกสารทางกฎหมาย฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- คำปรึกษาทางกฎหมาย พร้อมกับ ข้อกฎหมายต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีความจำเป็นโดยเฉพาะสำหรับบริษัทจำกัด - จัดทำเอกสารภายในองค์กร ที่ควรมีเช่น ข้อบังคับพนักงาน หรือ SOP ต่างๆ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ฐาปนพงศ์
ฐาปนพงศ์

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำสัญญาและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ปัจจุบันเป็นหัวหน้า(HOD)ฝ่ายกฎหมายและทนายความและเป็นที่ปรึกษางานด้านสัญญาและการต่างประเทศของ Inter Law firm. เคยผ่านประสบการณ์การเป็น Compliance Manager (ฝ่ายกำกับฯ)และเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทต่างๆ หลายบริษัท

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำสัญญาและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ปัจจุบันเป็นหัวหน้า(HOD)ฝ่ายกฎหมายและทนายความและเป็นที่ปรึกษางานด้านสัญญาและการต่างประเทศของ Inter Law firm. เคยผ่านประสบการณ์การเป็น Compliance Manager (ฝ่ายกำกับฯ)และเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทต่างๆ หลายบริษัท

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
39 ครั้ง
จ้างซ้ำ
8 ครั้ง
ตอบกลับ
5 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!