ปรึกษากฎหมายและคดีความ

0

ขอบเขตการทำงาน -รับให้คำปรึกษากฎหมายต่าง ๆ และด้านการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจอาหาร -รับร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา และหนังสือทางกฎหมาย -รับว่าความคดีแพ่ง อาญา ร่างพินัยกรรมและจัดการมรดก -จดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษากฎหมายและคดีความ

  • 1. การให้คำปรึกษาและรับงานผ่านระบบ Fastwork
  • 2. ส่งงานรูปแบบไฟล์ word / pdf ผ่านระบบ Fastwork
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและสัญญา฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-รับให้คำปรึกษากฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายอาหาร -ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญาและหนังสือทางกฎหมาย -ส่งหนังสือทวงถาม -ให้คำปรึกษาด้านคดีความ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
คดีความ฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

คดีแพ่ง อาญา แรงงาน คดีทุจริต และครอบครัว ร่างพินัยกรรมและจัดการมรดก


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
จดทะเบียนด้านธุรกิจ฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

-ทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) -โรงงานอุตสาหกรรม - พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!