drawing วาดเส้น วาดภาพเหมือน ปากกา หมึกจีน ลายเส้นต่างๆ

งานวาดเส้นจากดินสอ ปากกา หมึกจีน อื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ drawing วาดเส้น วาดภาพเหมือน ปากกา หมึกจีน ลายเส้นต่างๆ

  • 1. 1.รับเนื้อหาข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
  • 2. 2.ส่งแบบร่างต้นแบบงานให้ลูกค้าเลือกก่อนพํฒนาเป็นชิ้นงานจริง
แพ็กเกจ
A4 วาดภาพเหมือน ภาพลายเส้น งานดินสอ ปากกา หมึกจีน อื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวน 1 ชิ้นงาน งานจริงขนาด a4 สามารถเลือกรับเป็นไฟล์ได้ จะได้ไฟล์ jpg png pdf ภาพต้นฉบับงานเขียนจริง ทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่งชิ้นงานเอง 50 บาท ระยะเวลาในการทำ 3 วัน

A3 วาดภาพเหมือน ภาพลายเส้น งานดินสอ ปากกา หมึกจีน อื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จำนวน 1 ชิ้นงาน งานจริงขนาด a3 สามารถเลือกรับเป็นไฟล์ได้ จะได้ไฟล์ jpg png pdf ภาพต้นฉบับงานเขียนจริง ทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่งชิ้นงานเอง 50 บาท ระยะเวลาในการทำ 5 วัน

A2 วาดภาพเหมือน ภาพลายเส้น งานดินสอ ปากกา หมึกจีน อื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จำนวน 1 ชิ้นงาน งานจริงขนาด a2 สามารถเลือกรับเป็นไฟล์ได้ จะได้ไฟล์ jpg png pdf ภาพต้นฉบับงานเขียนจริง ทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่งชิ้นงานเอง 50 บาท ระยะเวลาในการทำ 7 วัน

ฟรีแลนซ์
ธีรภัทร

ผมชื่อ ธีรภัทร โดยปกติจะใช้นามปากกาว่า Project T จบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะสถาปัตย์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ปัจจุบันเป็น graphic designer และ illustrator นอกจากนี้รับทำงานศิลปะได้ทุกประเภท ทั้งเพ้นท์ พิมพ์ ปั้น หรือถึงงานสื่อต่างๆ รวมไปถึง motion animation งานจัดแสดง

05/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน