รับประมวลผลทางสถิติด้วย spss

- รับไฟล์ข้อมูลดิบในแบบ SPSS หรือ Excel จากผู้ว่าจ้าง - ประมวลผลส่งกลับในแบบ Excel , .spv (SPSS output file) หรือ MS word รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากมีการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามลำดับ - สถิติเชิงอนุมาน: Correlation), เปรียบเทียบภายในกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม (t-test/ Chi-square) - การพยากรณ์ - Multivariate analysis

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับประมวลผลทางสถิติด้วย spss

  • 1. คุยรายละเอียดงานก่อนตกลง (การคลีนข้อมูลดิบ, แบบสอบถาม, ประเภทสถิติที่ต้องการ,จำนวนตารางผล)
  • 2. รับไฟล์งานมาประมวล โดยสามารถแก้ไขงานได้ 2-3 ครั้ง ภายในกรอบเวลาที่ตกลง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Excel ,.SPV (SPSS output) โดยไม่รวมการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

ฟรีแลนซ์
Nipat

พนักงานบริษัทเอกชน จัดทำสถิติเกี่ยวกับงานวิจัย งานวิชาการ งานข้อมูล

03/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน