แปลเล่มรายงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

แปลเล่มรายงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการส่งมอบงานงวดสุดท้าย มีการปรับแก้กราฟิกส์ประกอบให้เป็นภาษาอังกฤษ จากไฟล์ Powerpoint ต้นฉบับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเล่มรายงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินงาน อันได้แก่ความยาก-ง่าย และความเร่งด่วนของงาน
  • 2. พูดคุยเพื่อให้ทราบบริบทของงาน
แพ็กเกจ
งานแปลเล่มรายงาน หรือเอกสารทางวิชาการ ราคาต่อหน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม ประเภทไฟล์ที่ได้รับ ระยะเวลาทำงาน

ฟรีแลนซ์
Walaiporn

แปลไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส เคยแปลทั้งข่าว หนังสือ นวนิยาย เล่มรายงานวิจัย บทความวิจัย และบทตวามวิชาการ เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน นักวิชาการ และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศออสเตรเลีย และไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน