สอนทำ impactful presentation & pitching

ในยุคนี้การนำเสนองานต้องชัดและตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ในการทำงานองค์กรชั้นนำด้าน Change Management ที่ต้องมีการนำเสนอโครงการตลอดเวลา จึงนำประสบการณ์ตรงมาแนะนำสำหรับผู้ที่อยากรู้วิธีการเตรียมการนำเสนอผ่าน powerpoint / canva และ วิธีการวาง story เพื่อให้การนำเสนอเข้าถึงใจลูกค้าได้มากขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนทำ impactful presentation & pitching

  • 1. พูดคุยถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อจะได้แนะนำให้ตรงโจทย์
  • 2. ออกแบบวิธีการสอนและการแนะนำ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- PDF pack of Impactful presenation - การแนะนำตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
Toon

พนักงานองค์กรชั้นนำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน learning & development โดยมีประสบการณ์ในการทำ transformation หลายๆด้าน โดยหนึ่งในจุดแข็งคือการนำเสนอโครงการผ่านการเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอให้เสนอโครงการผ่านมากกว่า 80% ผ่านการอบรมทั้งในเรื่อง impact presentation / customer centricity / design thinking

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน