รับจัดทำบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ (REFERENCE)

รับพิมพ์บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ (Reference) ที่ใช้ในงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม EndNote สนใจติดต่อสอบถามก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ (REFERENCE)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคา
  • 2. ประเมินราคา และจำนวนวันที่ทำงาน
แพ็กเกจ
Reference (A)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดทำรายการบรรณานุกรม (Reference) ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ราคาต่อรายการ (เรื่อง) 15-20 บาท หน้าละ 150-300 บาท (ประมาณ 10-15 รายการ) จำนวน 1 หน้า ส่งไฟล์กลับตามที่ลูกค้าต้องการ ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ เช่น .DOCX .PDF เป็นต้น บริการจัดหน้าเอกสาร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Reference (B)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จัดทำรายการบรรณานุกรม (Reference) ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ราคาต่อรายการ (เรื่อง) 15-20 บาท หน้าละ 150-300 บาท (ประมาณ 10-15 รายการ) จำนวน 3 หน้า คิดราคาพิเศษ 750 บาท ส่งไฟล์กลับตามที่ลูกค้าต้องการ ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ เช่น .DOCX .PDF เป็นต้น บริการจัดหน้าเอกสาร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ฟรีแลนซ์
วัชระ

มีความชำนาญในการทำบรรณานุกรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Endnote มีประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับการศึกษาปริญญาโท-เอก มีความสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการต่างๆได้ในระดับดี

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน