สร้าง BlockChain | NFT | Smartcontract | Dapp Exchange

สร้าง BlockChain | NFT | Smartcontract | Dapp Exchange - Etheruem Chain - Binance Smartchain - SmartContract ERC20 / BEP20 / KUB20 / ICO / STO / Token - Defi Swap Exchange (BSC , ETH) - Token Airdrop , ICO Crawsale Dapp - NFT Marketplace สำหรับให้คนมา Minting NFT เพื่อขาย ตัวอย่าง Swap Token =>> https://rektfinance.vercel.app/ =>> https://smokingswap.vercel.app/ ตัวอย่าง NFT Marketplace (Bsc Testnet) => https://nft99-marketplace.vercel.app/ (Polygon Testnet) = https://nft-matic-marketplace.vercel.app/ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม กรณีนี้จะเป็นการเขียนครั้งต่อครั้ง เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องมีข้อมูลและ requirement ที่ชัดเจน หากต้องการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน จำเป็นต้องคุยเป็นเคสๆไป ว่าสามารถปรับอะไรได้บ้าง **หากยืนยันการตรวจสอบแล้ว และให้ผ่านงาน ถือว่าเป็นการตัดสินใจของลูกค้าที่ครบถ้วนแล้วทั้งหมด และสิ้นสุดสำหรับงานนั้นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง BlockChain | NFT | Smartcontract | Dapp Exchange

  • 1. ฟรีแลนซ์เสนอราคาให้ลูกค้า และระยะเวลาในการดำเนินการ
  • 2. เริ่มทำงาน
แพ็กเกจ
SmartContract Token ERC20 / BEP20 / BITKUB
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- Smartcontract + sourcecode / address wallet ใช้ผ่าน metamask และ Myetherwallet ได้ - ERC20 Run บน Mainnet Etheruem (ซื้อขายบน Uniswap ได้) หรือจะทำ swap exchange ตัวเองก็ได้ - BEP20 Run บน Binance SmartChain (ซื้อ - ขายบน Pancake Swap ได้) หรือจะทำ swap exchange ตัวเองก็ได้ - KUB Run บน Blockchain ของ Bitkub - Token NFT พร้อมสอนการใช้งาน Swap เบื้องต้น

Dapp NFT Marketplace (New)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- Dapp NFT Marketplace (New) ตัวอย่าง (Bsc Testnet) == > https://nft99-marketplace.vercel.app/ (Polygon Testnet) ==>> https://nft-marketplace-tonlove.vercel.app/ - ETH Network , BNB SmartChain , Matic Network - เป็นเว็บ NFT เพื่อให้คนมา Minting NFT ขาย - สร้างชื่อ / รูป NFT / ตั้งราคาการขาย NFT - Ui จะปรับแก้เฉพาะ Logo / Background / และสีสันเบื้องต้นเท่านั้น ** หมายเหตุ ผู้ทำเป็นเพียงผู้พัฒนาระบบ เท่านั้น การเสนอขาย - การลงทุน จะเป็นการตัดสินใจหรือกระทำโดยผู้ใช้งานเองทั้งหมด

Dapp Swap Exchange BEP20 และ ERC20
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Dapp Swap Exchange BEP20 และ ERC20 ตัวอย่าง Swap Token == > https://rektfinance.vercel.app/ =>>https://smokingswap.vercel.app/ - ETH Network (ERC20 SWAP) - BNB SmartChain (BEP20 SWAP) - เขียน Factory + Router และ ทำ Package ตัวเองได้ (npm) - สามารถสร้าง Pool เพื่อซื้อ - ขายเหรียญเองได้เลย - Ui จะปรับแก้เฉพาะ Logo / Background / และสีสันเบื้องต้นเท่านั้น ** หมายเหตุ ผู้ทำเป็นเพียงผู้พัฒนาระบบ เท่านั้น การเสนอขาย - การลงทุน จะเป็นการตัดสินใจหรือกระทำโดยผู้ใช้งานเองทั้งหมด

ฟรีแลนซ์
Ton

ผมเป็น Network Engineer มีความชำนาญในเรื่อง IT และ NETWORK / ระบบ VOIP / ระบบ Clouds / รวมไปถึง Server ต่างๆ ผมสามารถช่วยคุณในการ Service งาน เกี่ยวข้องกับไอที ให้กับคุณ รวมไปถึง Blockchain และ Technology ใหม่ๆ

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน