สอนการใช้โปรแกรม ArcMap พื้นฐานและการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

- สอนการใช้โปรแกรม ArcMap พื้นฐาน ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เช่น ประเภทของข้อมูล เครื่องฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ใช้งานบ่อย การนำเข้าข้อมูล GIS การทำแผนที่ การสร้างชั้นข้อมูล Vector analysis การแปลภาพ ฯลฯ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์หาดัชนีพืชพรรณ Network Analysis เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนการใช้โปรแกรม ArcMap พื้นฐานและการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. 1. คุยรายละเอียดการสอน เรื่องที่เรียน ระยะเวลา และตกลงราคา
  • 2. 2. เริ่มเรียน (เรียนผ่านระบบซูม โดยจะส่งลิงค์ให้ผ่านช่องแชท ตามเวลาที่ตกลงกัน)
แพ็กเกจ
ครอสเรียนโปรแกรม ArcMap พื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เรียนครอสปรับพื้นฐานจำนวน 20 ชม. 1 ครอส 3,990 บาท - ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามจำนวน ชม. ที่สะดวกได้ จนกว่าจะครบ 20 ชม. - มีเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟล์ ppt pdf ข้อมูลเชฟไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากจบการสอน ***ระยะเวลาสอน 20 ชม. อาจเกิน 30 วัน ได้ หากผู้เรียนมีการเลื่อนบ่อย ทั้งนี้ผู้สอนจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

ครอสเรียนโปรแกรม ArcMap การประยุกต์ใช้งานจริง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เรียนครอสการประยุกต์ใช้งานจริง 20 ชม. 1 ครอส 3,990 บาท - ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามจำนวน ชม. ที่สะดวกได้ จนกว่าจะครบ 20 ชม. - มีเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟล์ ppt pdf ข้อมูลเชฟไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากจบการสอน ***ระยะเวลาสอน 20 ชม. อาจเกิน 30 วัน ได้ หากผู้เรียนมีการเลื่อนบ่อย ทั้งนี้ผู้สอนจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

ครอสเรียนโปรแกรม ArcMap พื้นฐาน+การประยุกต์ใช้งานจริง
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- เรียนครอสปรับพื้นฐาน+การประยุกต์ใช้งานจริง จำนวน 40 ชม. - ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามจำนวน ชม. ที่สะดวกได้ จนกว่าจะครบ 40 ชม. - มีเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟล์ ppt pdf ข้อมูลเชฟไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากจบการสอน ***ระยะเวลาสอน 40 ชม. อาจเกิน 60 วัน ได้ หากผู้เรียนมีการเลื่อนบ่อย ทั้งนี้ผู้สอนจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

ฟรีแลนซ์
Tonkhaw

จบปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ฯ ปัจจุบันทำงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 การันตีคุณภาพผลงาน ติดตามผลงานที่แฟนเพจ Education GIS&RS

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน