สอนการใช้โปรแกรม ArcMap พื้นฐานและการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

5.0
ขายได้ 1 ครั้ง

- สอนการใช้โปรแกรม ArcMap พื้นฐาน ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เช่น ประเภทของข้อมูล เครื่องฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ใช้งานบ่อย การนำเข้าข้อมูล GIS การทำแผนที่ การสร้างชั้นข้อมูล Vector analysis การแปลภาพ ฯลฯ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์หาดัชนีพืชพรรณ Network Analysis เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนการใช้โปรแกรม ArcMap พื้นฐานและการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. 1. คุยรายละเอียดการสอน เรื่องที่เรียน ระยะเวลา และตกลงราคา
  • 2. 2. เริ่มเรียน (เรียนผ่านระบบซูม โดยจะส่งลิงค์ให้ผ่านช่องแชท ตามเวลาที่ตกลงกัน)
แพ็กเกจ
ครอสเรียนโปรแกรม ArcMap พื้นฐาน฿ 3,990
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เรียนครอสปรับพื้นฐานจำนวน 20 ชม. 1 ครอส 3,990 บาท - ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามจำนวน ชม. ที่สะดวกได้ จนกว่าจะครบ 20 ชม. - มีเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟล์ ppt pdf ข้อมูลเชฟไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากจบการสอน ***ระยะเวลาสอน 20 ชม. อาจเกิน 30 วัน ได้ หากผู้เรียนมีการเลื่อนบ่อย ทั้งนี้ผู้สอนจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ครอสเรียนโปรแกรม ArcMap การประยุกต์ใช้งานจริง฿ 3,990
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เรียนครอสการประยุกต์ใช้งานจริง 20 ชม. 1 ครอส 3,990 บาท - ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามจำนวน ชม. ที่สะดวกได้ จนกว่าจะครบ 20 ชม. - มีเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟล์ ppt pdf ข้อมูลเชฟไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากจบการสอน ***ระยะเวลาสอน 20 ชม. อาจเกิน 30 วัน ได้ หากผู้เรียนมีการเลื่อนบ่อย ทั้งนี้ผู้สอนจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ครอสเรียนโปรแกรม ArcMap พื้นฐาน+การประยุกต์ใช้งานจริง฿ 7,690
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- เรียนครอสปรับพื้นฐาน+การประยุกต์ใช้งานจริง จำนวน 40 ชม. - ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามจำนวน ชม. ที่สะดวกได้ จนกว่าจะครบ 40 ชม. - มีเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟล์ ppt pdf ข้อมูลเชฟไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากจบการสอน ***ระยะเวลาสอน 40 ชม. อาจเกิน 60 วัน ได้ หากผู้เรียนมีการเลื่อนบ่อย ทั้งนี้ผู้สอนจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Tonkhaw
Tonkhaw

จบปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ฯ เคยทำงานที่สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศ GISTDA และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ปัจจุบันทำงานที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย การันตีคุณภาพผลงาน

จบปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ฯ เคยทำงานที่สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศ GISTDA และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ปัจจุบันทำงานที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย การันตีคุณภาพผลงาน

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
1 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
1 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!