บริหารจัดการ web server,database และระบบปฏิบัติการ window,linux(redhat,centos,ubuntu)

0.0

ติดตั้ง web server (iis,apache,tomcat,php,asp,nodejs) ติดตั้ง database (mysql,oracle,sqlserver,mongodb) จัดทำ web site (joomla,wordpress) จัดทำระบบ Monitor Zabbix,PRTG

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริหารจัดการ web server,database และระบบปฏิบัติการ window,linux(redhat,centos,ubuntu)

  • 1. สำรวจความต้องการ
  • 2. ประเมินงบประมาณ
แพ็กเกจ
บริหารจัดการ Window,Linux฿ 10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งมอบผลงาน คู่มือการดูแล


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
จัดทำเว็บไซด์฿ 4,999
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งมอบผลงาน คู่มือการดูแล


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
จัดทำระบบ Monitor Zabbix,PRTG฿ 8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งมอบผลงาน คู่มือการดูแล


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
วัฒนพงศ์
วัฒนพงศ์

สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การทำงานในเรื่อง VMware,Netbackup,System Administrator (Window,Linux,Unix) การจัดการฐานข้อมูล (MySQL,Oracle,MsSQL) การจัดทำเว็บไซด์ (HTML5,CSS,Joomla,Wordpress) การติดตั้ง OS & Software และให้คำปรึกษาในการวางระบบ

สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การทำงานในเรื่อง VMware,Netbackup,System Administrator (Window,Linux,Unix) การจัดการฐานข้อมูล (MySQL,Oracle,MsSQL) การจัดทำเว็บไซด์ (HTML5,CSS,Joomla,Wordpress) การติดตั้ง OS & Software และให้คำปรึกษาในการวางระบบ

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
27 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!