Web scraping ดึงข้อมูลจาก Web site ด้วย python หรือ Google App Script

รับทำโปรแกรมบอทด้วย Python Script, Google App Script ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์แสดงผลออกมาทาง .CSV, Google Sheet, LINE Notify รับประกันการทำงาน 7 วันหลังจากส่งมอบ สามารถแก้ไขรูปร่างหน้าตาผลลัพธ์ได้ 1 ครั้งหลังส่งมอบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Web scraping ดึงข้อมูลจาก Web site ด้วย python หรือ Google App Script

  • 1. ลูกค้าระบุ URL และสิ่งที่ต้องการให้ดึงจาก URL ของเว็บไซต์ทางแชท
  • 2. ประเมิณระยะเวลาและราคาพร้อมแจ้งลูกค้า
แพ็กเกจ
Python Script
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ไฟล์ .EXE สำหรับให้ลูกค้านำกลับไปดึงเองภายหลังโดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม - script python .py สำหรับให้ไปแก้ไขเงื่อนไขการดึงเอง + 400 บาท - สามารถเลือกช่องทางการแสดงผลได้ได้ 1 ช่องทาง LINE Notify, .csv, Google sheet (เพิ่ม 300 ต่อโปรแกรมสำหรับการเลือกกว่า 1) - บริการรับหา server สำหรับรันโปรแกรมตลอดเวลาพร้อมติดตั้งฟรี ไม่รวมค่า server ปล. หากเกิดข้อผิดพลาดขออนุญาติแก้ไขโปรแกรมต่อจากเวอร์ชันที่ส่งให้ทางลูกค้าเท่านั้นครับ

Google App Script
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.Google Sheet ที่มี Google app script ฝังอยู่ - สามารถเลือกช่องทางการแสดงผลได้ได้ 1 ช่องทาง LINE Notify, .csv, Google sheet (เพิ่ม 300 ต่อโปรแกรมสำหรับการเลือกกว่า 1) ปล. หากเกิดข้อผิดพลาดขออนุญาติแก้ไขโปรแกรมต่อจากเวอร์ชันที่ส่งให้ทางลูกค้าเท่านั้นครับ

ฟรีแลนซ์
Chaiwat

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานด้านการสร้าง ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์มานานพอสมควร เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา เว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.Net C#,HTML,CSS,JavaScript เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย MSSQL

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน