รับพัฒนาและออกแบบ Website Responsive ด้วย HTML CSS Bootstrap Javascript ฯลฯ

รับพัฒนาและออกแบบ Website Responsive อาทิ เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ธุรกิจ เว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์ส่วนตัว และระบบภายในต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า (คุยง่าย ปรึกษาได้ ตามความพึ่งพอใจของลูกค้าครับ) รองรับเว็บไซต์ 2 ภาษา ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Web Application - HTML CSS Bootstrap Javascript jQuery Ajax ฯลฯ - PHP Codeigniter 3 ตัวอย่างผลงาน https://saksiam.com/home https://bewish.co.th/th/home https://www.ktms.co.th/

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาและออกแบบ Website Responsive ด้วย HTML CSS Bootstrap Javascript ฯลฯ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียด scope งาน ต่างๆ ที่ต้องการให้จัดทำ
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
รับงานออกแบบเว็บไซต์ ด้วย HTML CSS Javascript Bootstrap ฯลฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- งานออกแบบเว็บไซต์ด้วย HTML CSS Javascript Bootstrap ฯลฯ - ทำ Responsive ได้ทุกขนาดหน้าจอ

งานเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูล (เพิ่ม ลบ แก้ไข)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- เว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล - หน้าจอ Login สำหรับผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ - เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆได้ตามที่ต้องการ - พัฒนาด้วย PHP Framework (Codeigniter 3)

งานจัดทำเว็บไซต์พร้อม ระบบจัดการหลังบ้าน (เพิ่ม ลบ แก้ไข อัปเดตสถานะ แสดงรายงาน)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล - หน้าจอ Login สำหรับผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ - การแบ่งสิทธิ์ และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ - เพิ่ม ลบ แก้ไข อัปเดตสถานะ ข้อมูลต่างๆได้ตามที่ต้องการ - การยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบใช้ภายในสำนักงาน ลดการใช้กระดาษ - ตรวจสอบสถานะแบบฟอร์มได้ - ออกรายงานประจำวัน เดือน และปี ในรูปแบบ PDF หรือ Excel - พัฒนาด้วย PHP Framework (Codeigniter 3)

ฟรีแลนซ์
ปรีชา

- รับงานออกแบบเว็บไซต์ HTML CSS Javascript jQuery Bootstrap ฯลฯ - รับงานเขียนโปรแกรม Web Application เช่น เว็บไซต์ธุรกิจ เว็บไซต์บริษัท เว็บองค์การ (PHP Codeigniter 3, PHP Laravel 8 api) - ทุกงานรองรับหน้าจอบนมือถือ รายละเอียดเพิ่มเติม - ฟรีโดเมนและโฮสติ้ง 1 ปี - After Sales Service 6 month

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน