รับทำ Ads โฆษณาทั้ง Facebook & Google Ads พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการทำธุรกิจออนไลน์

1. สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับธุรกิจของลูกค้า 2. จัดทำแคมเปญการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด 3. สามารถช่วยคิดคอนเท้นต์ หรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ 4. ทำ report ในการทำงานให้ทุกครั้งที่มีการใช้บริการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Ads โฆษณาทั้ง Facebook & Google Ads พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการทำธุรกิจออนไลน์

  • 1. สอบถามพร้อมกับแนวทางในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจหรือหรือบริการของลูกค้า
  • 2. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
แพ็กเกจ
แพ็คเกจ Facebook Ads รายวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. พูดคุยกับลูกค้าเรื่องตัวสินค้าหรือบริการและวางแนวทางในการทำโฆษณา 2. สร้าง Ads 1 แคมเปญ และดูแลโฆษณาในระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (3วัน 7วัน) 3. ทำ report นำส่งให้กับลูกค้า 4. พร้อมทั้งให้คำปรึกษาหลังจากที่ส่งงานไปแล้ว

แพ็คเกจ Facebook Ads รายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. พูดคุยกับลูกค้าเรื่องตัวสินค้าหรือบริการและวางแนวทางในการทำโฆษณา 2. สร้าง Ads ได้ไม่จำกัดแคมเปญ 3. ลูกค้าสามารถขอดูผลลัพธ์ได้ทุกวัน หากไม่พอใจสามารถปรับแก้ไขตัว Ads ได้ตลอด 4. ทำ report นำส่งให้กับลูกค้า 5. พร้อมทั้งให้คำปรึกษาหลังจากที่ส่งงานไปแล้ว **ค่าโฆษณารายเดือนคิดเดือนละ 9000 บาท (ตกวันละ 300)

แพ็คเกจ Google Ads
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. พูดคุยกับลูกค้าเรื่องตัวสินค้าหรือบริการและวางแนวทางในการทำโฆษณา 2. สร้างแคมเปญ Google Ads 1 แคมเปญ (ดูแลให้จนจบแคมเปญ) 3. ลูกค้าสามารถขอดูผลลัพธ์ของตัว Ads โฆษณาได้ตลอด 4. ทำ report นำส่งให้กับลูกค้า 5. พร้อมทั้งให้คำปรึกษาหลังจากที่ส่งงานไปแล้ว **หากลูกค้าต้องการเป็นรายเดือนสามารถติดต่อสอบถามได้

ฟรีแลนซ์
วุฒิไกร

ผมเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องมาเก็ตติ้ง ผมจึงอยากนำความรู้ที่ผมมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมากที่สุด !!

08/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
56 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน