รับพัฒนาเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ แก้บั๊คต่างๆ ด้วย Vue.js React.js Html Css Javascript

0

1. พัฒนาเว็บไซต์และแก้บั๊คต่างๆตามความต้องการของลูกค้า 2.รองรับ responsive design 3.ใช้เครื่องมือในการพัฒนาเป็น Vue.js, React.js, Html, Css, Javascript, Typscript

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ แก้บั๊คต่างๆ ด้วย Vue.js React.js Html Css Javascript

  • 1. รับ requirement
  • 2. ประเมิณระยะเวลาและราคา
แพ็กเกจ
พัฒนาและแก้ไขหน้าเว็บไซต์ หรือ แก้บั๊คเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Vue.js, React.js, Html, Css, Javascript฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

source code ของเว็บไซต์ที่ได้รับการแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!