ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือธุรกิจโรงงาน, ออกแบบสายการผลิต, ปรับปรุงสายการผลิต

0

ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือธุรกิจโรงงาน, ออกแบบสายการผลิต, ปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้มีประสิทธิภาพ, ออกแบบเวลาการทำงาน, ขั้นตอนการทำงาน โดยใช้หลัก TPS, Continuous improvement คำนวณต้นทุนต่อหน่วย จำนวนการผลิต บริหารต้นทุน พนักงงาน วัตดุดิบ อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือธุรกิจโรงงาน, ออกแบบสายการผลิต, ปรับปรุงสายการผลิต

  • 1. สอบถามลูกค้า เพื่อตกลงขอบเขตในการทำงานและส่งมอบ
  • 2. พูดคุยกับลูกค้า เรื่องที่ลูกค้าต้องการปรึกษาหรือแก้ไข
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับโรงงาน/บริษัทขนาดเล็ก, SME (พนักงานไม่เกิน 50คน)฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

- สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข - ผลวิเคราะห์สาเหตุต้นตอที่แท้จริงของปัญหา(Root cause analysis),แผนผังก้างปลา(Cause and effect diagram) - แนวทางการแก้ไขของต้นตอปัญหา, อ้างอิงหลัก 5Why Analysis,4M Analysis - พูดคุยผ่าน VDO call 2-3 ครั้ง คุยขอบเขตงาน สิ่งที่ลูกค้าประสพและคาดหวัง *ลูกค้าอธิบายรายละเอียดของลักษณะงานในภาพรวมได้และปัญหาหรือเงื่อนไขที่เจออยู่เป็นอย่างไร **ลูกค้าห้ Company profile,ขอบข่ายของงาน ***ปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อหนึ่งงาน จะเป็น 1ปัญหาเท่านั้น(1 ปัญหาอาจจะมีได้หลายสาเหตุ)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!