ออกแบบระบบ ให้คำปรึกษาแนะนำด้าน IT

รับออกแบบระบบ IT ปรึกษางานการบริหารจัดการด้าน IT จัดทำเอกสาร นำเสนอ ทาง iT ปรับปรุงระบบงาน IT หรือ process การบริหารจัดการ IT ( ITIL process )

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบระบบ ให้คำปรึกษาแนะนำด้าน IT

  • 1. กำหนดความต้องการ รูปแบบ ระยะเวลา และ ช่องทางการติดต่อ
  • 2. ประเมินราคา และ ตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เอกสารนำเสนอ หรือ เอกสาร word ในรูปแบบ ต่างๆ ที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
Thanakrit

ประสบการณ์การทำงานด้าน Computer System มากกว่า 20 ปี - ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การนำเสนองานด้าน IT - ดูแลระบบงาน IT System .ให้กับองค์กรด้านการเงิน การธนาคารฯ - ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยี - Roadmap

02/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน