รับแก้ไขตัวอักษร ลบลายเซ็นต์ ลบรูป ลบข้อความ ตราประทับ แปลงไฟล์ / ลบหน้า ไฟล์ PDF

5
ขายได้ 1 ครั้ง

- ย่อ/ ลดขนาดไฟล์ /รวมไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียว - ดึง/ลบ/แทรก หน้าจากไฟล์ PDF - ลบหน้าจากไฟล์ PDF -แปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ PDF - แก้ไขเนื้อหา แก้ตัวอักษร ข้อความ ดึงรูปภาพออก ลบลายเซ็นต์ ตราประทับ ออกจากไฟล์ PDF ขั้นตอนการทำงาน 1. ลูกจ้างอธิบายงานให้แก่ฟรีแลนซ์ 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา 3. ลูกค้าส่งไฟล์ต้นฉบับที่ต้องการแปลง ไฟล์ที่ต้องการ รายละเอียดและข้อจำกัด 4. ทำงานเสร็จส่งให้ลูกค้าพิจารณา 5. แก้ไขงานตามที่ลูกค้าต้องการ ฟรีจำนวน 2 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน7วัน 6. ส่งงานฉบับสมบูรณ์ให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแก้ไขตัวอักษร ลบลายเซ็นต์ ลบรูป ลบข้อความ ตราประทับ แปลงไฟล์ / ลบหน้า ไฟล์ PDF

  • 1. ลูกจ้างอธิบายงานให้แก่ฟรีแลนซ์
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แก้ไขไฟล์ pdf
แก้ไข Pdf หรืออื่นๆ ตามข้อตกลง ขนาดกระดาษเอกสาร A4 ราคาเหมา 10 แผ่น ราคา 300 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿ 300
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!