ออกแบบและสร้าง Power Apps โดยใช้ SharePoint และ Power Automate

การออกแบบและสร้าง โปรแกรม Power Apps เพื่อใช้ในหน่วยงาน ที่มีการใช้ Microsoft O365 โดยใช้การสร้าง SharePoint list และการใช้ Power Automate ในการสนับสนุนในการทำงาน ผลงาน - โปรแกรม ตารางงานการเปิด Sale Order และการวางบิล - โปรแกรม การขออนุมัติรายการ Sale Order ที่ต้องปล่อยวงเงินให้ลูกค้า - โปรแกรม การเปิด Purchase Order และการติดตาม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและสร้าง Power Apps โดยใช้ SharePoint และ Power Automate

  • 1. สรุปกระบวนการทำงาน ข้อมูล Input , Decision และ Output
  • 2. ออกแบบหน้าต่างของโปแกรมในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

โปรแกรม Power Apps คู่มือการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
อนุวัตร

พัฒนา Power Apps ให้กับหน่วยงานในองค์กร สำหรับเป็น กระดานข้อมูลในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานการขายและหน่วยงาน Operation

10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน