รับแก้ไข / แปลงไฟล์ / ลบหน้า หรือแก้ไขตัวอักษร (ฉบับพิมพ์) ไฟล์PDF

- ย่อ/ ลดขนาดไฟล์ - แปลงไฟล์, แปลงรูปภาพ, ไฟล์ PowerPoint, Excel - แยก /ต่อ / รวมไฟล์ PDF - ดึงหน้าจากไฟล์ PDF - ลบหน้าจากไฟล์ PDF - รวม PDF ตั้งแต่ 2 ไฟล์ขึ้นไปเป็น PDF 1 ไฟล์ - ปรับรูปแบบหน้าในไฟล์ PDF - แก้ไขเนื้อหา / ดึงรูปภาพออกจากไฟล์ PDF แปลงไฟล์ - PDF เป็น Word - PDF เป็น Excel - PDF เป็น PPT - PDF เป็น JPG - Word เป็น PDF - Excel เป็น PDF - PPT เป็น PDF - JPG หรือไฟล์รูปภาพ เป็น PDF

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแก้ไข / แปลงไฟล์ / ลบหน้า หรือแก้ไขตัวอักษร (ฉบับพิมพ์) ไฟล์PDF

  • 1. ลูกจ้างอธิบายงายให้แก่ฟรีแลนซ์
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา
แพ็กเกจ
รับบริการแก้ไข / แปลงไฟล์ PDF ขนาด A4 เหมา 10 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะเวลา: ไม่เกิน 1 วัน ไฟล์: Pdf Word หรืออื่นๆ ตามข้อตกลง ขนาดกระดาษเอกสาร A4 ราคาเหมา 10 แผ่น ราคา 250 บาท

รับบริการแก้ไข / แปลงไฟล์ PDF ขนาด A3 เหมา 10 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะเวลา: ไม่เกิน 1 วัน ไฟล์: Pdf Word หรืออื่นๆ ตามข้อตกลง ขนาดกระดาษเอกสาร A3 ราคาเหมา 10 แผ่น ราคา 350 บาท

รับบริการแก้ไข / แปลงไฟล์ PDF ขนาด A2 เหมา 10 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะเวลา: ไม่เกิน 1 วัน ไฟล์: Pdf Word หรืออื่นๆ ตามข้อตกลง ขนาดกระดาษเอกสาร A2 ราคาเหมา 10 แผ่น ราคา 550 บาท

ฟรีแลนซ์
Warisara

ทิม ปัจจุบันประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประสานงาน มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเอกสาร การเขียนรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มากกว่า 2 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งภาพ ทุกประเภท ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง

04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน