รับตอบแบบสอบถาม หรือ สร้างแบบสอบถาม ทั้งแบบออนไลน์ และ แบบกระดาษ วิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS

รับตอบแบบสอบถาม, สร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือออฟไลน์ในรูปแบบเอกสาร สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือสำรวจเพื่อทำงานวิจัย หรือต้องการแบบสอบถามแบบไหน สามารถตกลงกันได้ โปรแกรม SPSS, Google Form, Excel, Word, หรือตามที่ตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตอบแบบสอบถาม หรือ สร้างแบบสอบถาม ทั้งแบบออนไลน์ และ แบบกระดาษ วิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน , กลุ่มเป้าหมาย , จำนวนชุดแบบสอบถาม พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม หรือกรณีที่ไม่มีแบบสอบถามสามารถให้ทางเราทำให้ได้ โดยมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท
  • 2. ประเมินราคา ประเมินระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถาม แจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้าตกลง ชำระเงินเรียบร้อย ทางเราจะเริ่มทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย
แพ็กเกจ
สร้างแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สร้างแบบสอบถาม - กระดาษ ไม่เกิน 1-2 หน้า หน้าต่อไป + 20 บาท เริ่มต้น 300 บาท ไม่เกิน 100 ชุด ๆ ต่อไป + 2 บาท ** กรณีให้ทางเราพร้อมปริ้นแบบสอบถาม - Google form ไม่เกิน 20 ข้อ ๆ ต่อไป + 2 บาท เริ่มต้น 300 บาท

สำรวจแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สำรวจแบบสอบถาม - Google form ไม่เกิน 20 ข้อ ชุดละ 5 บาท (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) - กระดาษ ไม่เกิน 1-2 หน้า ชุดละ 7 บาท (เกิน 2 หน้า + หน้าละ 2 บาท) **กรณีเป็นกระดาษ หากมีแบบฟอร์มกระดาษมาให้ เราคิดชุดละ 5 บาท ** ** อยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถาม**

คีย์แบบสอบถามลง spss และวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คีย์แบบสอบถามลง spss - กระดาษ 50 ชุด ขึ้นไป ชุดละ 2 บาท ไม่เกิน 20 ข้อ (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) - Google form 50 ชุด ขึ้นไป ชุดละ 2 บาท ไม่เกิน 20 ข้อ (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) **หากต้องการให้ทำบทที่ 4 หรือ บทที่ 5 หรือแค่สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลบางอย่าง สอบถามได้ค่ะ **หรือตามแต่ตกลงกัน **แก้ไขงานได้ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
TimmyLaw

นักวิชาการ ทำงานด้านวิชาการ งานวิจัย คีย์ข้อมูลโปรแกรม SPSS, graphic,grapher, photoshop,microsotf office all, Lawyer,google app,

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
154 ครั้ง
ขายได้
30 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน