รับตอบแบบสอบถาม หรือ สร้างแบบสอบถาม ทั้งแบบออนไลน์ และ แบบกระดาษ วิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS

4.45
ขายได้ 185 ครั้ง

รับตอบแบบสอบถาม, สร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือออฟไลน์ในรูปแบบเอกสาร สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือสำรวจเพื่อทำงานวิจัย หรือต้องการแบบสอบถามแบบไหน สามารถตกลงกันได้ โปรแกรม SPSS, Google Form, Excel, Word, หรือตามที่ตกลง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม สามารถตกลงงานและราคากันได้ ขึ้นอยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถามค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตอบแบบสอบถาม หรือ สร้างแบบสอบถาม ทั้งแบบออนไลน์ และ แบบกระดาษ วิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน รวมถึงฟรีแลนซ์เสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าตกลง
  • 2. เมื่อลูกค้าตกลงและชำระเงินแล้ว ฟรีแลนซ์พร้อมทำงานและดำเนินการ
แพ็กเกจ
สร้างแบบสอบถาม฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สร้างแบบสอบถาม กรณีที่ลูกค้าคิดคำถามแบบสอบถามเอง - สร้างฟอร์มในกระดาษ ไม่เกิน 1-2 หน้า หน้าต่อไป + 20 บาท เริ่มต้น 300 บาท ** กรณีให้ทางเราพร้อมปริ้นแบบสอบถาม ไม่เกิน 1-2 หน้า ชุดละ 2 บาท หรือตามราคาถ่ายเอกสารจริง - สร้างฟอร์มใน Google form ไม่เกิน 20 ข้อ ๆ ต่อไป + 2 บาท เริ่มต้น 300 บาท ***หากกรณีให้ฟรีแลนซ์คิดคำถามแบบสอบถามให้ ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อเรื่องและจำนวนข้อ สามารถตกลงกันได้


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
สำรวจแบบสอบถาม฿ 400
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สำรวจแบบสอบถาม - สำรวจรูปแบบ Google form ไม่เกิน 20 ข้อ ชุดละ 5 บาท (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) หรือตามตกลง - สำรวจรูปแบบกระดาษ ไม่เกิน 20 ข้อ ชุดละ 7 บาท (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) หรือตามตกลง **กรณีเป็นกระดาษ หากมีแบบฟอร์มกระดาษมาให้ เราคิดชุดละ 5 บาท ** หากให้ทางฟรีแลนซ์ปริ้นแแบฟอร์มให้ คิดค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 2 บาท หรือตามราคาถ่ายเอกสารจริง ** ** ขึ้นอยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถาม** ตามตกลง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
คีย์แบบสอบถามลง spss และวิเคราะห์ข้อมูล฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คีย์แบบสอบถามลง spss - คีย์จากกระดาษแบบสอบถาม ชุดละ 2 บาท ไม่เกิน 10 ข้อ (เกิน 10 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) - คีย์จาก Google form ชุดละ 2 บาท ไม่เกิน 10 ข้อ (เกิน 10 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) **ขึ้นอยู่ความยากง่ายของแบบฟอร์ม หรือตามตกลง - วิเคราะห์บทที่ 4 หรือ บทที่ 5 หรือแค่สรุปผล หรือวิเคราะห์เชิงลึก หรือตามแต่ตกลงกัน **สามารถทำได้ทั้งเล่ม ตั้งแต่บทที่ 1 - บทที่ 5 หรือคำนำ สารบัญ อ้างอิง บรรณานุกรม หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง **สามารถแก้ไขงานได้ ตามตกลง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!