Brochures and Leaflet

ออกแบบ คิดคอนเชป จาก กลยุทธ์การตลาด และแก้ไขฟรี 3 ครั้ง ขนาด A 4 , A 3 รูปแบบ 2 พับ 3 ตอน , 3 ตอน 4 พับ ออกแบบหน้าเดียว - หน้าหลัง ผู้จ้างต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งข้อมูลเพื่อออกแบบงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบ คิดคอนเชป จาก กลยุทธ์การตลาด และแก้ไขฟรี 3 ครั้ง ขนาด A 4 , A 3 รูปแบบ 2 พับ 3 ตอน , 3 ตอน 4 พับ ออกแบบหน้าเดียว - หน้าหลัง ผู้จ้างต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งข้อมูลเพื่อออกแบบงาน

ฟรีแลนซ์
Sarawoot

รับออกแบบงาน graphic ทุกประเภท, ผลิตชิ้นงาน , ออกแบบ Packaging, 3D, Event

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน