พิมพ์งานเอกสาร แปลงเอกสาร Word, Excel, PowerPoint,pdf

พิมพ์งานเอกสารทุกประเภท ได้ทั้ง Word, Excel, PowerPoint 1. พิมพ์เอกสารทั่วไป จากเอกสารต้นฉบับ เฉพาะข้อความ - เริ่มต้น 250 บาท - ขนาดไม่เกิน A4 - ไม่เกิน 20 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท - ระยะเวลา 1-3 วัน 2. พิมพ์เอกสารทั่วไป จากเอกสารต้นฉบับ ทั้งข้อความ ภาพ สูตร สมการ ตาราง - เริ่มต้น 350 บาท - ขนาดไม่เกิน A4 - ไม่เกิน 20 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท - ระยะเวลา 3-7 วัน 3. พิมพ์เอกสารทั่วไป จากลายมือต้นฉบับ ทั้งข้อความ ภาพ สูตร สมการ ตาราง - เริ่มต้น 500 บาท - ขนาดไม่เกิน A4 - ไม่เกิน 20 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 30 บาท - ระยะเวลา 3-7 วัน การส่งมอบงาน - จัดส่งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .pdf - แก้ไขได้ 3 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งานเอกสาร แปลงเอกสาร Word, Excel, PowerPoint,pdf

  • 1. รับไฟล์ต้นฉบับ พร้อมทั้งรายละเอียดการทำงาน
  • 2. ทำงานตามรายละเอียดงานที่ได้รับ ระยะเวลาทำงานตามเเพคเกจที่เลือก
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารทั่วไป จากเอกสารต้นฉบับ เฉพาะข้อความ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เริ่มต้น 250 บาท - ขนาดไม่เกิน A4 - ไม่เกิน 20 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท - ระยะเวลา 1-3 วัน - จัดส่งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .pdf

พิมพ์เอกสารทั่วไป จากเอกสารต้นฉบับ ทั้งข้อความ ภาพ สูตร สมการ ตาราง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เริ่มต้น 350 บาท - ขนาดไม่เกิน A4 - ไม่เกิน 20 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท - ระยะเวลา 3-7 วัน - จัดส่งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .pdf

พิมพ์เอกสารทั่วไป จากลายมือต้นฉบับ ทั้งข้อความ ภาพ สูตร สมการ ตาราง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เริ่มต้น 500 บาท - ขนาดไม่เกิน A4 - ไม่เกิน 20 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 30 บาท - ระยะเวลา 3-7 วัน - จัดส่งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .pdf

ฟรีแลนซ์
Thidarat

- จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง - มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ - เชี่ยวชาญ Microsoft Word, PowerPoint, Excel

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน