ออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์องค์กร ให้คำปรึกษาการตลาด ดูแลแบรนด์ เชิงสัญลักษณ์

รับออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ฟรีการวิเคราะห์งาน Branding สร้างระบบ มาตราฐานงานออกแบบองค์กร หรือ Manual Guide เปรียบเทียบคู่แข่ง วิเคราะห์การตลาดเชิงกายภาพ (งานออกแบบคู่แข่งทางตรง ทางอ้อม) Corporate Identity Design เช่น หาวาง Mood & Tone , การวางระบบกริด รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความยากของงาน และปริมาณของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์องค์กร ให้คำปรึกษาการตลาด ดูแลแบรนด์ เชิงสัญลักษณ์

  • 1. ศึกษาความต้องการเบื้องต้น ศึกษาการตลาด วัฒนธรรมองค์กรเบื้องต้น
  • 2. สร้าง Mood & Tone Board - Color Image Scale เพื่อตั้งคำถาม Positioning Brand
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Corporate Identity Design ลูกค้าจะได้รับ Manual Guide : 1. วิเคราะห์การตลาดเบื้องต้น คู่แข่งทางตรง และทางอ้อม SWOT 2. Concept & Storytelling 3. Code สีและอัตลักษณ์ 4. ระบบกริด การวางกริด 5. Typeface System Design 6. Mood & Tone 7. ตำแหน่ง และคุณค่าทางการตลาด : kobayashi บุคคลิกงานออกแบบ 8. งานออกแบบที่สมบูรณ์

ฟรีแลนซ์
BkkGraphic

การศึกษา Education ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มัณฑนศิลป์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรม (เรขศิลป์ Graphic Design) ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรม (Visual Art) อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานสาขาศิลปศึกษา ออกแบบ Graphic Design ออกแบบและพัฒนา Website - Application & Software

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน