รับเขียนแผนการตลาดในยุค 5.0

0

บริการรับทำวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ออกแบบและวางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาดให้ทันโลก ทันยุค ทันสมัย ได้เปรียบคู่แข่งขัน นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแผนการตลาดในยุค 5.0

  • 1. ติดต่อเพื่อพูดคุยรายละเอียดของธุรกิจที่ต้องการจัดทำแผนการตลาด
  • 2. ตกลงจ้างงาน
แพ็กเกจ
แผนการตลาด ยุค 5.0฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

แผนการตลาด จำนวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน และ Mini Market Research 3. การวิเคราะห์ SWOT 4. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 5. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 6. การวัดและประเมินผล 7. แผนการแก้ปัญหาในภาะวิกฤติ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!