รับพิมพ์งานเอกสารด้วย Microsoft Word

- รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - รายงาน บทความ เอกสารทั่วไป หรือรูปแบบเอกสารตามที่ผู้จ้างงานต้องการ - ความเร็ว 15-20 หน้าต่อวัน หรือขึ้นอยู่กับความยากของงาน - ส่งไฟล์งานได้ทั้งแบบ .docx และ PDF - Page Layout, Page Number, Header, Footer และสารบัญ - สมการคณิตศาสตร์ - แทรกรูปภาพและกราฟ - แก้ไขงานได้ฟรี 3 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานเอกสารด้วย Microsoft Word

  • 1. ผู้จ้างงานส่งต้นฉบับมาให้ ผู้จ้างงานพูดคุยบรีฟงานได้ตามความต้องการ
  • 2. ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณงาน เร็วสุดสามารถรับงานได้ภายใน 1 วัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ราคาเริ่มต้นที่ 3 บาทต่อหน้า หากมีการแทรกรูปภาพ กราฟ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ จะมีการเพิ่มราคา สามารถพูดคุยได้ค่ะ - ประเภทไฟล์ .docx (สามารถแก้ไขงานได้ ) หรือ PDF (ไม่สามารถแก้ไขงานได้) - ระยะเวลาประมาณ 15-20 หน้าต่อวัน

ฟรีแลนซ์
Premruetai

ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เคยทำงานเกี่ยวกับเอกสารราชการ มีงานประจำด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารต่าง ๆ

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน