Robotic Process Automation (RPA) : UIPath

รับเขียนงาน Automation ด้วยโปรแกรม UIPath เพื่อช่วยลดการทำงานซ้ำๆ ในรูปแบบเดิมๆ และทำให้งาน Back Office สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. และทำงานแทนคนได้ ประสบการณ์ในการทำงาน - ระบบการเงิน - Sale Order - ระบบกฎหมาย สามารถวางระบบการทำงานเพื่อง่ายต่อการใช้งาน ของ User ทำให้ User สามารถดูแลระบบและนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ด้วยตนเอง หากสนใจสามารถสอบถาม พูดคุยก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Robotic Process Automation (RPA) : UIPath

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการทำ (สามารถทักมาพูดคุยก่อนการตรกลงเริ่มทำงานได้ค่ะ)
  • 2. วาง Flow การทำงาน
แพ็กเกจ
4Days
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Code UIPath สำหรับทำงานตามที่ลูกค้าต้องการ

1weeks
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Code UIPath สำหรับทำงานตามที่ลูกค้าต้องการ

2Days
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Code UIPath สำหรับทำงานตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
NUTSARA

RPA (UIPath) เขียน flowchart งาน และ วางระบบการทำงานของRPAเบื้องต้น งาน routine ที่ต้องการให้มีการทำงานตลอด 24 ชม. งานที่เคยทำ - การเงิน - Sale Order

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
31 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน