รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูลลงใน Word, Excel, Power Point, Latex

รับพิมพ์รายงาน เอกสาร คีย์ข้อมูลลง Word, Excecl ทำไฟล์นำเสนอ ทำข้อมูลใน EXCEL (กราฟ แผนผัง จัดเรียงข้อมูล สรุปข้อมูล)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูลลงใน Word, Excel, Power Point, Latex

  • 1. ลูกค้าเสนองานที่ต้องการ แจ้งรายละเอียดและระยะเวลางานที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคา เสนอราคา
แพ็กเกจ
MS Word, Power Point
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ MS WORD ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 5 บาท ลูกค้าสามารถเลือกรับงานเป็นไฟล์ word หรือ pdf. ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสาร งานนำเสนอ 1. ลูกค้ามีข้อมูลมาให้ เริ่มต้นที่หน้าละ 50 บาท ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสาร ไม่เกิน 2 วัน 2. ลูกค้าไม่มีข้อมูลมาให้ มีแค่บรีฟ เริ่มต้นที่หน้าละ 70 บาท ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสาร ไม่เกิน 4 วัน

LaTex
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ LaTex ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 70 บาท ลูกค้าสามารถเลือกรับงานเป็นไฟล์ .tex หรือ pdf. ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสาร

MS EXCEL
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน คีย์ข้อมูล พิมพ์งาน MS EXCEL - เอกสารคีย์ข้อมูลทั่วไป เริ่มต้น 200 บาท - เอกสารคีย์ข้อมูลใส่สูตร เริ่มต้น 350 บาท - สร้างสูตรหรือแบบฟอร์มตามต้องการ เริ่มต้น 500 บาท ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสาร

ฟรีแลนซ์
จุฑารัตน์

-จบจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ - ปัจจุบันทำงาน Export-Import ติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ

12/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน