สอนเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ฉบับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยภาษา Python

0.0

ส่วนตัวผมเชื่อว่าการเขียนโปรแกรม เหมือน#การก่อสร้างองค์ความรู้เหมือนกับการก่อสร้างบ้านสักหลัง - บ้านที่ดีต้องมีรากฐานที่ดี เช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรม ควรมีพื้นฐานที่แข็งแรงระดับหนึ่งก่อน ซึ่งจะช่วยให้เขียนโปรแกรมง่ายขึ้น - คอร์สนี้ตอบโจทย์ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และอยากปูพื้นฐานให้แน่นมากขึ้น - การสอนเน้นการบรรยายเนื้อสลับทำแบบฝึกหัด โดยมีผู้สอนประกบอยู่ข้างๆ และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและปรับหรือเสริมเป็นระยะๆ รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ----------------------------------- - การสอนถูกออกแบบมา 4 ครั้ง ครั้งละ 1.5-2 ชั่วโมง (หากมีความจำเป็น สามารถปรับได้ตามตกลง) โดยการเรียนต้องเรียนให้จบภายใน 15 วัน เพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหา - ผู้เรียนจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนรู้เอง 1.อินเทอร์เน็ต 2. คอมพิวเตอร์ (คอมตั้งโต๊ะ คอมโน้ตบุ๊ก) - บริการการเรียนรู้นี้ไม่รวมถึงการให้คำปรึกษาส่วนตัวต่างๆในระหว่าง/จบคอร์ส

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ฉบับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยภาษา Python

  • 1. ติดต่อเพื่อพูดคุยและสรุปความต้องการ และชำระเงินผ่าน Fastwork
  • 2. นัดเวลาเรียนตามความสะดวกของผู้เรียนและผู้สอน
แพ็กเกจ
ออนไลน์ทั่วไทย฿ 4,500
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

การสอนออนไลน์ 1 ท่าน ผ่านโปรแกรม Google Meet ตามจำนวนและระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ (กำหนดเบื้องต้นคือ 1.5-2 ชั่วโมง 4 ครั้ง) พร้อมไฟล์ประกอบการเรียนรู้ และเฉลยแบบฝึกหัด (ในกรณีมีการบ้าน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออนไซต์แนวรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ฿ 6,500
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

การสอนออนไซต์ 1 ท่าน ตามจำนวนและระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ (กำหนดเบื้องต้นคือ 1.5-2 ชั่วโมง 4 ครั้ง) พร้อมไฟล์ประกอบการเรียนรู้ และเฉลยแบบฝึกหัด (ในกรณีมีการบ้าน) โดยทางผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในเรื่องสถานที่และสถานที่เรียนต้องเข้าถึงผ่านรถไฟฟ้าได้โดยง่าย ปลอดภัย


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Sorasak
Sorasak

จบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มีประสบการณ์ทางการทำงาน IT ด้านต่างๆ ตำแหน่งล่าสุดคือ Full-stack Web Developer & IT Lead และในขณะเดียวกันมีประสบการณ์การสอน มีความสนใจด้านการศึกษา การให้คำปรึกษา จิตวิทยาด้านต่างๆ, TOEIC 915

จบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มีประสบการณ์ทางการทำงาน IT ด้านต่างๆ ตำแหน่งล่าสุดคือ Full-stack Web Developer & IT Lead และในขณะเดียวกันมีประสบการณ์การสอน มีความสนใจด้านการศึกษา การให้คำปรึกษา จิตวิทยาด้านต่างๆ, TOEIC 915

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!