รับร่างสัญญา หนังสือมอบอำนาจ หนังสือทวงถาม พินัยกรรม

0.0

-ร่างสัญญาจ้าง กู้ยืม เช่า ซื้อขาย และอื่นๆ -ร่างหนังสือมอบอำนาจ หนังสือทวงถาม -พินัยกรรม *ผู้จ้างบอกกล่าวรายละเอียดก่อนเริ่มทำงาน ผู้รับจ้างอาจสอบถามเพื่อความชัดเจนก่อนเริ่มทำงานและให้คำแนะนำเบื้องต้น จากนั้นผู้รับจ้างจะทำฉบับร่างให้ตรวจสอบ และแก้ไขตามความเห็น การส่งงานสุดท้ายจะเป็นไฟล์ doc. และ pdf. *สามารถปรึกษาข้อกฎหมายหรือแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่จ้างได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่างสัญญา หนังสือมอบอำนาจ หนังสือทวงถาม พินัยกรรม

  • 1. รับเรื่องจากผู้ว่างจ้าง รายละเอียดต่างๆ
  • 2. จัดทำและส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
แพ็กเกจ
หนังสือมอบอำนาจ หนังสือทวงถาม฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน pdf.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สัญญาต่างๆ฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน pdf


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
narissara
narissara

จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม มีประสบการณ์การทำหนังสือต่างๆของหน่วยงานรัฐ การอบรมใบประกอบวิชาชีพทนายความ

จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม มีประสบการณ์การทำหนังสือต่างๆของหน่วยงานรัฐ การอบรมใบประกอบวิชาชีพทนายความ

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
18 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!