ตัด PSD & Figma เป็น HTML

ตัดไฟล์ PSD หรือ Figma เป็น HTML ตกแต่งด้วย CSS และ JAVASCRIPT 1. สามารถใช้ CSS Framework ต่างๆ ได้เช่น Tailwindcss bootstrap 5 2.ใส่ลูกเล่นโดยง่ายใน Landing page โดยใช้ javascript (สามารถใช้ React.js ได้เบื้องต้น) ผลงานต่าง อยู่ใน portfolio section React.js https://myfirst-react-portfolio.netlify.app/ html css javascript https://sunny-website.netlify.app/ https://java-video-slider.netlify.app/

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตัด PSD & Figma เป็น HTML

  • 1. คุยรายละเอียดอยากได้แบบไหน สามารถทำได้หรือไม่ในแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยการทำเว็บไชต์ HTML CSS JS รองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design
  • 2. 1. ระบุความต้องการของลูกค้า 2. ส่งตัวอย่างงานให้ลูกค้า 3. แก้ไขตามความต้องการของลูกค้าแก้ได้ 3 ครั้ง 4. สร้างเว็บไซต์จริง 5. ส่งมอบงานให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตัด PSD & Figma แปลงเป็น HTML CSS JS จะได้ไฟล์เว็บทั้งหมด HTML CSS JS และได้ไฟล์ CSS หรือ SCSS สำหรับการนำไปพัฒนาต่อ

ฟรีแลนซ์
yenei

สามารถทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดขอบต่องานที่ได้รับ

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน