คำนวนค่าการใช้พลังงานอาคารตามกฏกระทรวงพลังงาน (BEC: Building Energy Code)

กระทรวงพลังงาน ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ิกำหนดให้อาคารประเภทโรงมหรสพ, โรงแรม, สถานบริการ, สถานพยาบาล, สถานศึกษา, สำนักงานหรือที่ทำการ, ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า, อาคารชุด, อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่อาคารในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้ โดยกฏหมายจะเริ่มบังคับใช้ในระยะเริ่มแรก ให้เป็นการทยอยใช้บังคับสำหรับอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ดังนั้นอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องมีรายการคำนวนค่าการใช้พลังงานอาคารตามกฏกระทรวงพลังงาน ดังนั้นเราจึงให้บริการการคำนวณ BEC และจัดทำรายงาน โดยผู้ที่ได้รับรองจากกระทรวงพลังงานว่าเป็นผู้ตรวจสอบแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ คำนวนค่าการใช้พลังงานอาคารตามกฏกระทรวงพลังงาน (BEC: Building Energy Code)

  • 1. ถามความต้องการของลูกค้า รวบรวมแบบอาคารและรายการคุณสมบัติวัสดุ
  • 2. ถอดแบบอาคารเป็นตัวเลขพื้นที่และค่าเฉพาะของวัสดุ
แพ็กเกจ
Building Design 1 Option
ระยะเวลาในการทำงาน 40 วัน

- คำแนะนำในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน - BEC Report สำหรับ 1 Option

Building Design 2 Options
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- คำแนะนำในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน - BEC Report สำหรับ 2 Options

ฟรีแลนซ์
Thanyatorn

เรียนจบปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานที่ปรึกษาอาคารยั่งยืน มีใบรับรอง BEC, LEED GA, DGNB auditor, WELL AP

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน