คำนวนค่าการใช้พลังงานอาคารตามกฏกระทรวงพลังงาน (BEC: Building Energy Code)

0.0

กระทรวงพลังงาน ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ิกำหนดให้อาคารประเภทโรงมหรสพ, โรงแรม, สถานบริการ, สถานพยาบาล, สถานศึกษา, สำนักงานหรือที่ทำการ, ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า, อาคารชุด, อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่อาคารในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้ โดยกฏหมายจะเริ่มบังคับใช้ในระยะเริ่มแรก ให้เป็นการทยอยใช้บังคับสำหรับอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ดังนั้นอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องมีรายการคำนวนค่าการใช้พลังงานอาคารตามกฏกระทรวงพลังงาน ดังนั้นเราจึงให้บริการการคำนวณ BEC และจัดทำรายงาน โดยผู้ที่ได้รับรองจากกระทรวงพลังงานว่าเป็นผู้ตรวจสอบแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ คำนวนค่าการใช้พลังงานอาคารตามกฏกระทรวงพลังงาน (BEC: Building Energy Code)

  • 1. ถามความต้องการของลูกค้า รวบรวมแบบอาคารและรายการคุณสมบัติวัสดุ
  • 2. ถอดแบบอาคารเป็นตัวเลขพื้นที่และค่าเฉพาะของวัสดุ

แพ็กเกจ ราคา คำนวนค่าการใช้พลังงานอาคารตามกฏกระทรวงพลังงาน (BEC: Building Energy Code)

Building Design 1 Option

฿20,000
ระยะเวลาในการทำงาน 40 วัน

- คำแนะนำในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน - BEC Report สำหรับ 1 Option


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Building Design 2 Options

฿40,000
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- คำแนะนำในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน - BEC Report สำหรับ 2 Options


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!