บทความแนววิชาการความรู้ เทคโนโลยี และรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อง ชีววิทยา และอาหาร

รับเขียนบทความเชิงวิชาการสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และอาหาร ที่ให้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และรวบรวมงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทความแนววิชาการความรู้ เทคโนโลยี และรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อง ชีววิทยา และอาหาร

  • 1. ผู้ว่าจ้างจะต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการจะให้เขียน อาจเป็นหัวข้อเฉพาะเจาะจงหรือหัวข้อทั่วไปในด้านนั้นๆ
  • 2. ตกลงเสนอราคา
แพ็กเกจ
แพ็คเกจรายชิ้นงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความความรู้เชิงวิชาการ หรือ บทความรวบรวมงานวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และอาหาร 1 บท ระยะเวลาในการลงสื่อ : ไม่กำหนด ราคาบทความ - บทความให้ความรู้เชิงวิชาการ ความยาวปกติ (1-1.5 หน้ากระดาษ A4) ราคา 1,000 บาท/บท ความยาวพิเศษ (2-2.5 หน้ากระดาษ A4) ราคา 1,500 บาท/บท - บทความเชิงวิชาการรวบรวมงานวิจัย ความยาวปกติ (1.5-2 หน้า กระดาษ A4) ราคา 1,250 บาท/บท ความยาวพิเศษ (2.5-3 หน้า กระดาษ A4) ราคา 1,750 บาท/บท ระยะเวลา ความยาวปกติ ไม่เกิน 3 วัน ความยาวพิเศษ ไม่เกิน 5 วัน

แพ็คเกจรายคู่ชิ้นงานตามประเภท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บทความความรู้เชิงวิชาการ หรือ บทความรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และอาหาร จำนวน 2 บท ระยะเวลาในการโพสลงสื่อ : ไม่กำหนด ราคาบทความ - บทความให้ความรู้เชิงวิชาการ ความยาวปกติ (1-1.5 หน้ากระดาษ A4) ราคา 1,900 บาท/2บท ความยาวพิเศษ (2-2.5 หน้ากระดาษ A4) ราคา 2,900 บาท/2บท - บทความเชิงวิชาการรวบรวมงานวิจัย ความยาวปกติ (1.5-2 หน้ากระดาษ A4) ราคา 2,400 บาท/2บท ความยาวพิเศษ (2.5-3 หน้า กระดาษ A4) ราคา 3,400 บาท/2บท ระยะเวลา ความยาวปกติ ไม่เกิน 7 วัน ความยาวพิเศษ ไม่เกิน 10 วัน

แพ๊คเกจบทความเดอะซีรีส์
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

บทความความรู้เชิงวิชาการ หรือ/และ บทความรวบรวมงานวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และอาหาร จำนวน 3 บท ระยะเวลาในการโพสลงสื่อ : ไม่กำหนด ราคาบทความ - บทความความรู้เชิงวิชาการ ความยาวแบบใดก็ได้ คละความยาวได้ ราคา 3,500 บาท/3 บท - บทความรวบรวมงานวิจัย ความยาวแบบใดก็ได้ คละความยาวได้ ราคา 4,000 บาท/3 บท ระยะเวลา ความยาวปกติ ไม่เกิน 15 – 20 วัน

ฟรีแลนซ์
ธันวา

การศึกษา : จบปริญญาตรี สาขาวิทย์-เทค การอาหาร (วทบ.) ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงาน : เป็นเจ้าหน้าที่เขียนบทความด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ และแต่งนิยายลงเว็บไซด์ บทความที่ถนัด : ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และ รวบรวมงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์อาหาร

05/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน