รับติดตั้งระบบพื้นฐานออฟฟิศ แก้ไขและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆ

- ให้บริการช่วยเหลือด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 ,2019 ,2022 - ให้บริการอัพเกรด OS Windows server 2012R2 หรือเก่ากว่า เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด - ให้บริการติดตั้งระบบต่างๆ เช่น Web Server ,Mail Server ,MsSql Server,Backup ,Active Directory ,GPO ,File Server อื่นๆ - ให้บริการอัพเกรดระบบต่างๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น Web Service ,Mail Service หรือระบบความปลอดภัยต่างๆ - ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น Printer, Print server, Access point, อื่นๆ - แก้ไขผ่านการควบคุมระยะไกล (TeamViewer ,Anydesk) หรือให้คำแนะนำผ่านโทรศัพท์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับติดตั้งระบบพื้นฐานออฟฟิศ แก้ไขและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆ

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่จะต้องทำให้ครบถ้วน รวมถึงเวลาที่จะดำเนินการ
  • 2. แจ้งถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ
แพ็กเกจ
Install OS windows server and Basic service
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ติดตั้ง OS Windows server และ Update patch ล่าสุดให้ - ติดตั้ง Basic service เช่น Web ,Mail ,Database - ลูกค้าสำรองข้อมูลก่อนดำเนินการ - สามารถดำเนินการได้ 24 ชั่วโมง - ติดตั้งระบบอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ในแชท หรือเมล์ - รับประกัน 30 วัน หลังจากส่งมอบงาน แก้ไขปัญหาให้ฟรี

Upgrade system on Microsoft service and Other service
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- อัพเกรด OS system - อัพเกรดระบบต่างๆ เช่น Active Directory ,GPO ,Database ,Web ,Mail เป็นต้น - อัพเกรดระบบอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ในแชท หรือเมล์ - สามารถดำเนินการได้ 24 ชั่วโมง - Stanby ให้คำปรึกษาหลังจากมีการอัพเกรดในวันถัดไปเพื่อรอแก้ไขปัญหา - รับประกัน 30 วัน หลังจากส่งมอบงาน แก้ไขปัญหาให้ฟรี

Backup service
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ติดตั้งระบบ Backup ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า - พื้นที่ของการ Backup ลูกค้าเป็นคนจัดเตรียม - แอพที่ใช้งานจะเป็นตัวฟรี หากลูกค้าต้องการแบบมี License ลูกค้าต้องจ่ายเงินเอง - สามารถดำเนินการได้ 24 ชั่วโมง - ติดตั้งระบบอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ในแชท หรือเมล์ - รับประกัน 30 วัน หลังจากส่งมอบงาน แก้ไขปัญหาให้ฟรี

ฟรีแลนซ์
Thanitpong

มีประสบการณ์ทำงานด้านไอที ที่เกี่ยวกับระบบงานออฟฟิศมามากกว่า 10 ปี สามารถติดตั้งและออกแบบระบบงานพื้นฐานบนระบบ Windows server เช่น Web server ,Mail server ,Database ,Backup ,Monitoring ,Active directory ,GPO ,File Server และอื่นๆ

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน