รับเขียนแบบอาคาร 2D และ 3D และรับถอดแบบประมาณราคาโดยวิศวกรโยธา

รับงานเขียนแบบบ้าน อาคาร 2D และ 3D เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง และรับถอดแบบประมาณราคาเพื่อยื่นกู้กับธนาคารโดยวิศวกรโยธา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบอาคาร 2D และ 3D และรับถอดแบบประมาณราคาโดยวิศวกรโยธา

  • 1. รับงานเขียนแบบเพื่อขออนุญาตปลูกสร้าง 2D , 3D พร้อมRender(จำลองภาพเสมือนจริง) ราคาจะถูกประเมินตามปริมาณงานตามที่ตกลงกัน
  • 2. 1. อัพเดทแบบร่างขั้นต้น ตาม concept ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ 2. พัฒนาแบบ อัพเดทแบบกับผู้ว่าจ้างสม่ำเสมอ (ผู้ว่าจ้างควรเขียน/ร่างแบบ/แสดงเป็นภาพ ลงในแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกัน) 3. หลังจากการออกแบบแล้วเสร็จ เริ่มเขียนแบบภายใน 3 วัน (ผู้ว่าจ้างไม่สามารถปรับแก้ไขการออกแบบได้) 4. ตรวจรับงาน โดยผู้ว่าจ้างสามารถขอปรับแก้ไขได้เฉพาะจุดที่ผิดพลาดจากมาตรฐานในแบบเท่านั้น
แพ็กเกจ
รับเขียนแบบภาพ 3D ภาพ 3D RenderingและPerspective
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง -ขนาดพื้นที่ใช้สอย 149 ตร.ม. -จำนวนภาพ 5 ภาพ

รับเขียนแบบก่อสร้าง 2D ดราฟแบบบ้านเพื่ออนุญาตก่อสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง -ขนาดพื้นที่ใช้สอย 149 ตร.ม. -แบบยื่นขออนุญาตพร้อมก่อสร้าง (ไฟล์ PDF A3)

รับถอดแบบประมาณราคาด้วยโปรแกรม BIM ลดความผิดพลาดของปริมาณงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ขนาดพื้นที่ใช้สอย 149 ตร.ม. -เอกสารถอดแบบประมาณราคา (BOQ) (ไฟล์ PDF)

ฟรีแลนซ์
ธนศักดิ์

รับบริการเขียนแปลนอาคาร 2D และ 3D เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง และรับบริการถอดแบบและประมาณราคา ข้อมูลแม่นยำด้วยระบบ BIM เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการคิดปริมาณขาด-เกิน

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน