รับทำ-รับสร้างแบบสอบถาม แบบประเมินต่างๆ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

รับทำแบบสอบถาม แบบประเมิน แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบทดสอบความพึงพอใจ สำหรับงานวิจัย IS และอื่นๆ ด้วย Google Forms สำหรับการนำข้อมูลและจำนวนการประเมินไปใช้ในการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ-รับสร้างแบบสอบถาม แบบประเมินต่างๆ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งาน ลิงค์ และรายละเอียด
  • 2. ดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ทำแบบสอบถามจำนวน 1-200 ชุด(คน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เป็นแบบสอบถามแบบออนไลน์ google form

ทำแบบสอบถามจำนวน 200 ชุด(คน) ขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แบบสอบถามแบบออนไลน์ google form ราคาตามจำนวนเนื้อหาของแบบสอบถาม

สร้างแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รูปแบบออนไลน์ google form สร้างแบบสอบถามตามจำข้อมูลที่ส่งมา

ฟรีแลนซ์
ธนภรณ์

ธนภรณ์ โรจนภิญโญภาพ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (กราฟิก) ใช้ Adobe Photoshop ใช้ฝึกฝนทักษะในการออกแบบ ภาพกราฟิก สามารถพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล และออกแบบงานนำเสนอ โปรแกรมที่ถนัด Photoshop Premiere Pro Power Point มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน