รับพิมพ์งาน [ไทย-อังกฤษ] ,หาข้อมูล ,ทำรายงาน ,MS word - power point และอื่น ๆ

- รับพิมพ์งาน ภาษาไทย และ อังกฤษ เอกสารทั่วไป วิทยานิพนธ์ บทความ แผ่นพับ และอื่นๆ - รับทำ presentation power point - รับหาข้อมูลงานในอินเตอร์เน็ต เพื่อนำไปประกอบการทำรายงาน งานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา หรือเพื่อเป็นข้อมูล นำไปต่อยอดทั้งเกี่ยวกับ การศึกษาและงานหรือธุรกิจของผู้จ้าง - รับพิมพ์ได้ ทั้ง Word, Excel, PowerPoint อื่นๆ - ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจบงาน หากผิดพลาดส่วนใดยินดีแก้ไขให้ฟรีไม่เกิน 2 ครั้ง - ส่งไฟล์งานทาง Fastwork / E-mail

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน [ไทย-อังกฤษ] ,หาข้อมูล ,ทำรายงาน ,MS word - power point และอื่น ๆ

  • 1. รับข้อมูลจากผู้จ้าง ได้แก่ ผลงานที่ต้องการ กำหนดเวลาที่ใช้งาน
  • 2. ประเมินระยะเวลาทำงาน ประเมินราคา ทั้งนี้จะดูจากจำนวนและต้นฉบับไฟล์ที่ได้รับ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์งานพิมพ์ จำนวน 10-20 หน้า (กรณีที่เกินกว่า 20 หน้า คิดจำนวนหน้าละ 8.- บาท) - ไฟล์งาน presentation powerpoint (กรณีงาน PPT ไม่เกิน 7 แผ่นสไลด์) - ไฟล์ข้อมูล Excel

ฟรีแลนซ์
thanapon

เป็นพนักงานออฟฟิศ มีความถนัดในการพิมพ์งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

05/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน