ทนายความรับว่าความ และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

รับงานด้านร่างสัญญา ร่างเอกสารทางกฎหมาย ทวงถามหนี้ ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา โดยมีประสบการณ์ในสายงานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีบนชั้นศาลนานกว่า 6 ปี มีอัตราราคาค่าว่าจ้างที่กำหนดไว้แน่นอน ไม่เรียกเก็บค่าว่าจ้างเพิ่ม และคุณจะได้รับงานอย่างรวดเร็ว และบริการอย่างมีมารยาท ชัดเจน รวดเร็ว และตรงไปตรงมา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทนายความรับว่าความ และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

  • 1. ผู้ว่าจ้างระบุปัญหาทางด้านกฎหมายให้ทนายความทราบ
  • 2. หลังจากนั้น ภายใน 3 วัน ทนายความจะชี้แจงข้อกฎหมายเบื้องต้น และเสนอราคาหรือปฏิเสธการรับงานจากผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
จัดทำ และส่งหนังสือทวงหนี้
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สำเนาหนังสือทวงหนี้ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของลูกหนี้ และใบตอบรับ (เป็นเอกสารกระดาษ) ***** ราคารวมค่าจัดส่งหนังสือทวงหนี้แล้ว *****

ดำเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาในศาลชั้นต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ผู้ว่าจ้างจะได้รับ คำฟ้อง คำให้การ คำพิพากษาศาล ไฟล์ PDF อัตราค่าว่าจ้างดำเนินคดีแพ่ง ร้อยละ 10 ของทุนทรัพย์ เริ่มต้นที่ 6,000 บาท อัตราค่าว่าจ้างดำเนินคดีอาญา เริ่มต้นที่ 10,000 บาท คิดตามอัตราโทษจำคุกอย่างสูง ดังนี้ 1. จำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 3 ปี ค่าจ้าง 10,000 บาท 2. จำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ค่าจ้าง 30,000 บาท 3. จำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี ค่าจ้าง 60,000 บาท 4. จำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ค่าจ้าง 100,000 บาท * อัตราค่าว่าจ้างนี้เฉพาะค่าวิชาชีพเท่านั้น

สืบทรัพย์ บังคับคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล คิดค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำพิพากษา เริ่มต้นที่ 6,000 บาท ( ไม่รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ )

ฟรีแลนซ์
ชัชวาลย์

ร่างเอกสารทางกฎหมาย รับว่าความ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

10/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
11 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน