สร้างรายงานแบบ Interactive Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล

รับสร้างรายงาน ปรึกษาการสร้างรายงาน แบบ Interactive Visualization, Business Intelligence ด้วยโปรแกรม Power BI จากข้อมูลที่ลูกค้ามี เช่น ตารางไฟล์ excel, ไฟล์ csv, online drive หรือ ฐานข้อมูลอื่นๆ ประโยชน์ของการใช้รายงานแบบ Interactive Visualization เช่น - การนำเสนอรายงานที่สวยงามได้ในหลายมิติมุมมองพร้อมกัน - การวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติมุมมองพร้อมกัน - การมอนิเตอร์สถานะและสรุปผลข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ยอดขาย ต้นทุน การผลิต การจัดส่งสินค้า การจัดส่งรายงาน เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างรายงานแบบ Interactive Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. ลูกค้าระบุรายละเอียด,ความต้องการ,คอนเซป ที่ต้องการเห็นในรายงาน
  • 2. ลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับรายงาน ที่อยู่ใน format ต่างๆ เช่น ตาราง excel, csv, database
แพ็กเกจ
สร้างรายงานแบบ interactive visualization ด้วยโปรแกรม Power BI รวม บริการ Cleansing Data
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รายงานแบบ interactive visualization (โปรแกรม Power BI) ในไฟล์ format .pbix ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ โปรแกรม Power BI Desktop (โหลดฟรี) ในการเปิดใช้งาน - ไฟล์ข้อมูลที่ผ่านการ Cleansing ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อในโปรแกรม Power BI ได้ง่าย รวมถึง - บริการช่วยออกแบบรายงานที่ตอบโจทย์ตามการใช้งานของลูกค้า - บริการให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมตลอด (Advanced Excel, Power BI)

สร้างรายงานแบบ interactive visualization ด้วยโปรแกรม Power BI รวม บริการ Cleansing Data + บริการพัฒนา/ปรับปรุงไฟล์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รายงานแบบ interactive visualization (โปรแกรม Power BI) ในไฟล์ format .pbix ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ โปรแกรม Power BI Desktop (โหลดฟรี) ในการเปิดใช้งาน - ไฟล์ข้อมูลที่ผ่านการ Cleansing ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อในโปรแกรม Power BI ได้ง่าย - ไฟล์ข้อมูลที่พัฒนา/ปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น/เร็วขึ้น/ดีขึ้น และอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อในโปรแกรม Power BI ได้ง่าย รวมถึง - บริการช่วยออกแบบรายงานที่ตอบโจทย์ตามการใช้งานของลูกค้า - บริการให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม (Advanced Excel, Power BI)

ฟรีแลนซ์
thana

การศึกษา ปริญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโทการวิเคราะห์ธุรกิจเเละวิทยาการข้อมูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำงานประจำด้านการวิเคราะห์และบริหารจัดการซัพพลายเชน มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรม การผลิต การวางแผน การเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจ

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน