สร้างรายงานแบบ interactive visualization ด้วยโปรแกรม Power BI

รับสร้างรายงาน ปรึกษาการสร้างรายงาน แบบ Interactive visualization, business inteligence ด้วยโปรแกรม Power BI จากข้อมูลที่ลูกค้ามี เช่น ตารางไฟล์ excel, ไฟล์ csv, online drive หรือ ฐานข้อมูลอื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างรายงานแบบ interactive visualization ด้วยโปรแกรม Power BI

  • 1. ลูกค้าระบุรายละเอียด,ความต้องการ,คอนเซป ที่ต้องการเห็นในรายงาน
  • 2. ลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับรายงาน ที่อยู่ใน format ต่างๆ เช่น ตาราง excel, csv, database
แพ็กเกจ
สร้างรายงานแบบ interactive visualization ด้วยโปรแกรม Power BI
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รายงานแบบ interactive visualization (โปรแกรม Power BI) ในไฟล์ format .pbix ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ โปรแกรม Power BI Desktop (โหลดฟรี) ในการเปิดใช้งาน - บริการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
thana

การศึกษา ปริญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโทการวิเคราะห์ธุรกิจเเละวิทยาการข้อมูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำงานประจำด้านการวิเคราะห์เเละบริหารจัดการซัพพลายเชน

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน