Tester รับทดสอบระบบ / เว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน แบบ Manual Test [Part-time, Freelance]

จุดเด่น : เมื่อมีการพัฒนาระบบ หรือ Platform ใดๆก็ตาม จะเน้นในเรื่อง function, cosmetic, wording ที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และความน่าใช้งานระบบ ก่อนส่งมอบหรือนำไปให้ผู้ใช้งานจริงนั้น นักทดสอบระบบ (Software Tester, QA) จะทำการทดสอบระบบโดยตรวจสอบว่า กระบวนการทำงานของ Software ว่าทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนา เพื่อมั่นใจได้ว่า ระบบ หรือ Application ที่ถูกพัฒนาขึ้น ทำงานได้ถูกต้องได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ บริการของเรา : - รับทดสอบระบบ / เว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน แบบ Manual Test ราคาเริ่มต้น 2000 ฿ - รับทดสอบระบบรายวัน หรือเหมาๆต่อโปรเจค ตามตกลง เหมาะสำหรับ : - Programmer freelance ที่ต้องการทดสอบระบบก่อนส่งงานลูกค้า - เจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่พึ่งเริ่มทำเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน หมายเหตุ : - คิดค่าบริการ ปรับเพิ่มลดตามรายละเอียดของงาน จำนวนวันทำงาน หรือ ตามตกลงกัน - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทดสอบ อาทิเช่น จำนวน functional, flow ของระบบ และ จำนวน device ที่ทดสอบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Tester รับทดสอบระบบ / เว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน แบบ Manual Test [Part-time, Freelance]

  • 1. รับ Requirements รายละเอียดงาน ระยะเวลาและขอบเขตของการทดสอบ แผนการทำงาน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
  • 2. สร้าง Test case & Test Scenario เพื่อใช้เป็นเอกสารในการทดสอบ
แพ็กเกจ
ทดสอบ 1 Platform
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เลือกให้ทดสอบ 1 Platform แบบ Manual Testing ใช้เวลา 3-5 วัน - Chrome Browser สำหรับ Web Application - Android Platform สำหรับ Mobile Application สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 1. เอกสาร Test case & Test Scenario 2. Test Result โดยระบุผล Pass / Fail 3. Issue Lists (ระบุข้อผิดพลาดของระบบ พร้อมรูปภาพประกอบ) 4. Retest Defect ล็อทแรก (1 ครั้ง) พร้อมผลการทดสอบ หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างโปรดอ่าน! สำหรับเรทราคาแต่ละงานขึ้นอยู่กับ - ความยากง่ายในการทดสอบ - ขอบเขตของงาน - คิดตามระยะเวลาความเร่งด่วน

ทดสอบ 2 Platform
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

เลือกให้ทดสอบ 2 Platform แบบ Manual Testing ใช้เวลา 7-10 วัน เช่น - เว็บไซต์ + ระบบจัดการเว็บแอดมิน - เว็บไซต์ (Chrome) + Mobile App (Android) สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 1. เอกสาร Test case & Test Scenario 2. Test Result โดยระบุผล Pass / Fail 3. Issue Lists (ระบุข้อผิดพลาดของระบบ พร้อมรูปภาพประกอบ) 4. Retest Defect ล็อทแรก (1 ครั้ง) พร้อมผลการทดสอบ หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างโปรดอ่าน! สำหรับเรทราคาแต่ละงานขึ้นอยู่กับ - ความยากง่ายในการทดสอบ - ขอบเขตของงาน - คิดตามระยะเวลาความเร่งด่วน

ทดสอบรายวัน / เหมาๆต่อโปรเจค
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ทดสอบรายวัน หรือ เหมาๆต่อโปรเจค แบบ Manual Testing สิ่งที่ท่านจะได้รับ : - ผู้ว่าจ้างสามารถให้ทำเอกสาร Testcase หรือ ทดสอบงานพร้อม log Issue ตามตกลง หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างโปรดอ่าน! สำหรับเรทราคาแต่ละงานขึ้นอยู่กับ - ความยากง่ายในการทดสอบ - ขอบเขตของงาน - คิดตามระยะเวลาความเร่งด่วน

ฟรีแลนซ์
รับทดสอบระบบ

- มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในบทบาท นักทดสอบระบบ (QA / Software Tester) ในบริษัทหรือองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Telecoms, Banking, Beverage - มีประสบการณ์ด้านขายของออนไลน์มามากว่า 10 ปี สำหรับแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์ทต่างๆ เช่น FB page, Line OA, Shopee เป็นต้น

06/2020
เป็นสมาชิก
75 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน