รับสร้าง Google Form แบบสอบถาม ฟอร์มลงทะเบียน Quiz แบบประเมิน "ไม่รับตอบแบบสอบถาม"

- สร้างแบบสอบถาม แบบประเมิน ฟอร์มลงทะเบียน Quiz บน Google Form - ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า สามารถตั้งเวลาเปิดปิด เลือกสีและรูปภาพปกด้านบนแบบฟอร์มได้ - ลูกค้าจะได้รับลิงค์สำหรับเข้าถึงแบบสอบถาม การเข้าถึงคำตอบของแบบสอบถาม หากต้องการ QRcode สำหรับการเข้าถึงสามรถระบุเพิ่มได้ - งานเร่งภายใน 24 ชม. บวกเพิ่ม 200 บาท "ไม่รับตอบแบบสอบถาม"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้าง Google Form แบบสอบถาม ฟอร์มลงทะเบียน Quiz แบบประเมิน "ไม่รับตอบแบบสอบถาม"

  • 1. ลูกค้าแจ้งรูปแบบของฟอร์ม ชื่อฟอร์ม พร้อมข้อมูล คำถามที่ต้องการ และรายละเอียด เช่น การบังคับตอบ หรือการเลือกตอบหลายข้อ
  • 2. Freelance ตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
แพ็กเกจ
สร้างแบบสอบถาม แบบประเมิน ฟอร์มลงทะเบียน ออนไลน์ (Google Form)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- จำนวนคำถาม 20 คำถาม/ฟอร์ม หากต้องการเพิ่ม ข้อละ 5 บาท - สามารถเลือกสีธีมของแบบสอบถาม หากต้องการเพิ่มภาพประกอบ สามารถระบุและส่งไฟล์ภาพมาให้ได้ หากลูกค้าไม่มีไฟล์ Freelance สามารถหาภาพประกอบให้ตามความเหมาะสม - สามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด ฟอร์ม - ลูกค้าจะได้รับ Link สำหรับเข้าถึงแบบสอบถาม (หากต้องการ QRcode สามารถระบุได้) และการเข้าถึงคำตอบของแบบสอบถาม

สร้างแบบทดสอบ Quiz ออนไลน์ (Google Form)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- จำนวนคำถาม 15 คำถาม/ฟอร์ม หากต้องการเพิ่ม ข้อละ 5 บาท - กำหนดคะแนนของแต่ละข้อ - สามารถตั้งให้ผู้ตอบเห็นคำตอบที่ถูกหรือผิดหรือส่งแบบสอบถามได้ - สามารถตั้งประกาศคะแนนทันทีหรือไม่ประกาศได้ - สามารถเลือกสีและตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ - ลูกค้าจะได้รับ Link สำหรับเข้าถึงแบบสอบถาม (หากต้องการ QRcode สามารถระบุได้) และการเข้าถึงคำตอบของแบบสอบถาม

ฟรีแลนซ์
Suttinee

จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์มและ Export คำตอบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มากกว่า 3 ปี

09/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน