วางแผนการเงินเพื่อสร้างทุนการศึกษาบุตร

เป้าหมายคือความพร้อมทางการเงินสำหรับค่าเล่าเรียนของลูก เราวางแผนและออกแบบพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับความสามารถของผู้ลงทุน และติดตามข่าวสารเพื่อปรับปรุงพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเหมาะกับสถานการณ์ โดยที่ปรึกษาการเงิน AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (เลขที่ทะเบียน AFPT170161)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินเพื่อสร้างทุนการศึกษาบุตร

  • 1. นัดหมาย นำเสนอวิธีการทำงาน รวบรวมข้อมูลของผู้รับคำแนะนำ
  • 2. ทำแผนการเงินและเสนอแผนการเงิน ตอบคำถามข้อสงสัย
แพ็กเกจ
สร้างแผนการเงินเท่านั้น
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แผนการเงินเพื่อสร้างทุนการศึกษาบุตร โดยผู้รับคำปรึกษาสามารถนำแผนการเงินนี้เป็นแนวทางในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้เอง ไม่จำเป็นต้องซื้อกับที่ปรึกษาการเงินที่เขียนแผน

สร้างแผนการเงินและให้ที่ปรึกษาดูแลพอร์ตการลงทุน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ผู้รับคำปรึกษาจะได้รับแผนการเงิน และคำแนะนำการลงทุนตามแผนการเงิน รวมถึงคำแนะนำในการปรับปรุงพอร์ตการลงทุนในแต่ละรอบการประเมิน

ฟรีแลนซ์
ชยธร

ชยธร ทันนิเทศ เป็นที่ปรึกษาการเงิน AFPT ผมจะแนะนำวิธีการทำงานของผมก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจให้ผมทำแผนการเงิน โดยแผนการเงินจะมุ่งเน้นที่เป้าหมาย มีคำแนะนำ product ทางการเงินที่เหมาะสม พร้อมบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการลงทุน (IP) และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

10/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน