รับวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ run spss และอธิบายผล รวมถึงเขียนรายงานวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน

  • 1. พิจารณาตามข้อมูลที่ผู้จ้างมีมาให้
  • 2. ราคาตามเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ และจำนวนเนื้อหาที่ต้องการให้ร่าง
แพ็กเกจ
run data
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เริ่มต้น 1,000 บาท สำหรับรันข้อมูลใน spss (กรณีมีข้อมูลมาให้แล้วเป็นไฟล์ .xls หรือ .sav) ลูกค้าจะได้รับทั้งไฟล์ output และ word ที่อธิบายผลการรัน

cover chapter
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าที่ต้องการใน 1 บท ถ้าเป็นบทผลการศึกษา ต้องมีข้อมูลมาให้แล้ว แต่หากต้องการให้ใช้เครื่องมือทางสถิติ (ใช้ spss) ด้วย ราคาเพิ่มตามความยากและจำนวนข้อมูลที่ได้รับ

ฟรีแลนซ์
Tasneem

ประสบการณ์ TA และนักวิจัย ถนัดงานวิจัย เขียนบทความ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงพรรณนาและสถิติ ภาษาไทยและอังกฤษ

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน