Facebook Content + Graphic Design

วางแผนและจัดทำคอนเทนต์ เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ บริการ เขียนเนื้อคอนเทนต์(แคปชั่น)+ออกแบบงานกราฟฟิก ครบวงจร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Facebook Content + Graphic Design

  • 1. รับบรีฟคอนเซปต์รายละเอียดงาน Mood and Tone หรือ CI (ถ้ามี)
  • 2. นำเสนอตารางลงงานและ Draft Content ก่อนขึ้นงานกราฟฟิก
แพ็กเกจ
Size S : 8 Content สำหรับธุรกิจที่เน้นโฆษณาหรือไม่ต้องการฟีดคอนเทนต์มาก
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

คอนเทนต์ลงเพจ 8 ชิ้นงาน (เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 คอนเทนต์) ไม่ต้องเสียเวลาคิดเนื้อคอนเทนต์ + ออกแบบกราฟฟิก มีทีมงานวางแผนลงคอนเทนต์ตามตาราง สร้างภาพลักษณ์สินค้า สร้างโอกาสเพิ่มยอดขาย

Size M : 12-14 Content สำหรับธุรกิจ SME ที่เน้นฟีดคอนเทนต์เพื่อสร้างการรับรู้
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

คอนเทนต์ลงเพจ 12 หรือ 14 ชิ้นงาน (เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-4 คอนเทนต์) ไม่ต้องเสียเวลาคิดเนื้อคอนเทนต์ + ออกแบบกราฟฟิก ภาพเดี่ยว : 9 คอนเทนต์ อัลบั้ม 4 ภาพ : 3 คอนเทนต์ หรือ ภาพเดี่ยว 14 คอนเทนต์ มีทีมงานวางแผนลงคอนเทนต์ตามตาราง สร้างภาพลักษณ์สินค้า สร้างโอกาสเพิ่มยอดขาย

Size L : 16-20 Content สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่เน้นฟีดคอนเทนต์และโฆษณาจำนวนมาก
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

คอนเทนต์ลงเพจ 16 หรือ 20 ชิ้นงาน (เฉลี่ยสัปดาห์ละ 4-5 คอนเทนต์) ไม่ต้องเสียเวลาคิดเนื้อคอนเทนต์ + ออกแบบกราฟฟิก ภาพเดี่ยว : 12 คอนเทนต์ อัลบั้ม 4 ภาพ : 4 คอนเทนต์ หรือ ภาพเดี่ยว 20 คอนเทนต์ มีทีมงานวางแผนลงคอนเทนต์ตามตาราง สร้างภาพลักษณ์สินค้า สร้างโอกาสเพิ่มยอดขาย

ฟรีแลนซ์
Apichon

BBA (Management) from Mahidol University. Full Time Online Marketing Specialist Content Writer, Content Marketing, Graphic Design, VDO Content Creator

10/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน