รับลงเสียงสปอตโฆษณา Radio,Tvc,ประกอบ Presentation,Youtube,Facebook

4.86
ขายได้ 94 ครั้ง

-เสียง มีภาษาไทย และ เสียงอีสาน -ปรับน้ำเสียงตามลักษณะของชิ้นงาน -Sound Mix ประกอบ ส่วนหนึ่งนำมาจาก Youtube จะคัดให้ลูกค้าเลือกให้เหมาะกับสินค้า - ตัวอย่างงาน https://drive.google.com/drive/folders/19x1FZmA3CG6EcIdexwxqThDYTdBVAQUr?usp=sharing https://soundcloud.com/tar-lovefamily/tracks https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDq6c7SW_-E-Cj7QkaZrfSWYmciONvgr รายละเอียดราคาเพิ่มเติม งานแก้ไขสคริปเพิ่มเติมจุดละ 200 บาท เพิ่ม Mix และ Background Music 400 บาท / 1 ตัว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับลงเสียงสปอตโฆษณา Radio,Tvc,ประกอบ Presentation,Youtube,Facebook

  • 1. คุยรายละเอียดของสินค้า ที่จะให้ลงเสียง
  • 2. ลูกค้าส่งสคริปและบรีพ
แพ็กเกจ
Voice 30 วินาที (สำหรับภายในองค์กร)฿ 700
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ส่งไฟล์งานทางอีเมล หรือ line mp3/wave ตัวอย่างงาน https://soundcloud.com/tar-lovefamily https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDq6c7SW_-E-Cj7QkaZrfSWYmciONvgr https://drive.google.com/drive/folders/19x1FZmA3CG6EcIdexwxqThDYTdBVAQUr?usp=sharing


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Voice 30 วินาที (สำหรับใช้ออนไลน์ เพื่อการพาณิชย์ )฿ 1,050
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ส่งไฟล์งานทางอีเมล หรือ line mp3/wave ตัวอย่างงาน https://soundcloud.com/tar-lovefamily https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDq6c7SW_-E-Cj7QkaZrfSWYmciONvgr https://drive.google.com/drive/folders/19x1FZmA3CG6EcIdexwxqThDYTdBVAQUr?usp=sharing


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ลงเสียง 15 วินาที (สำหรับภายในองค์กร)฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ส่งไฟล์งานทางอีเมล หรือ line mp3/wave ตัวอย่างงาน https://soundcloud.com/tar-lovefamily https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDq6c7SW_-E-Cj7QkaZrfSWYmciONvgr https://drive.google.com/drive/folders/19x1FZmA3CG6EcIdexwxqThDYTdBVAQUr?usp=sharing


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!