รับพิสูจน์อักษรนิยายทุกประเภท/นิยายสั้น/บทความ

• รับพิสูจน์อักษรนิยายทุกหมวดหมู่รวมไปถึงนิยายสั้น แฟนฟิคชั่น บทความต่าง ๆ ฯลฯ • ตรวจทานความถูกต้องและเหมาะสมของการเลือกใช้คำให้ตรงตามหลักภาษาไทย • ตรวจการเว้นวรรค การย่อหน้า • สามารถตรวจและแก้ไขงานได้ตามความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง • ใช้เวลาในการทำงานไม่เกิน 1 สัปดาห์เพื่อความสมบูรณ์ของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรนิยายทุกประเภท/นิยายสั้น/บทความ

  • 1. 1.รับงานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. 2.ประเมินงานเพื่อวางแผนเวลาทำงานและกำหนดราคาของงานนั้น ๆ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พิสูจน์อักษร ตรวจและแก้ไขคำผิด การเว้นวรรค การเลือกและปรับใช้คำอย่างถูกต้องให้ตรงตามหลักภาษาไทย - ระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 3 วัน - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง - จำนวนหน้า 50-100 หน้า

ฟรีแลนซ์
ธัญญาภรณ์

กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีความสนใจด้านภาษา ไม่ว่าจะทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน