Acting for Professional Personality บุคลิกภาพดี แบบมืออาชีพ

รับสอนบุคลิกภาพ ทั้งการยืน เดิน นั่ง รวมไปถึงการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ให้คุณเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้น ด้วยวิธีการสอนผ่านศาสตร์การแสดง (Acting) เจาะลึกแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ดูเป็นมือาชีพ ด้วยประสบการณ์สอนการแสดง และบุคลิกภาพ ให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน วงการธุรกิจ รวมไปถึงวงการบันเทิง การประกวดนางงาม นางแบบ นายแบบ มากกว่า 5 ปี ทำให้มั่นใจได้เลยว่า การสอนบุคลิกภาพ ผ่านการแสดงนั้น สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้แน่นอน :)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Acting for Professional Personality บุคลิกภาพดี แบบมืออาชีพ

  • 1. รับข้อมูล และวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
  • 2. นัดหมายวัน และเวลาในการเรียน (ออนไลน์ หรือออนไซต์)
แพ็กเกจ
Private 1 : 1 (Online)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ความมั่นใจในตนเองจากภายใน 2. การจัดวางร่างกาย อย่างถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ 3. ได้เรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคม และภาษากายที่จะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ 4. เรียนรู้การยืน เดิน นั่ง อย่างสง่างาม เป็นธรรมชาติ เรียนผ่านโปรแกรม Zoom เป็นระยะเวลา 1.5 ชม.

Private 1 : 1
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ความมั่นใจในตนเองจากภายใน 2. การจัดวางร่างกาย อย่างถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ 3. ได้เรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคม และภาษากายที่จะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ 4. เรียนรู้การยืน เดิน นั่ง อย่างสง่างาม เป็นธรรมชาติ เรียนสด สามารถนัดหมายสถานที่ (กทม.) เรียนครั้งละ 2 ชม.

Corporate Workshop Training
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ออกแบบคอร์สให้ตามความต้องการขององค์กร หรือฝ่ายที่ต้องพัฒนาทักษะ เช่น บุคลิกภาพ การพรีเซนต์งาน งานบริการ หรือสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 2. ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะการจดจำของกล้ามเนื้อ และความสนุกสนานภายในห้องเรียน 3. ร่วมแบ่งปันความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้เรียนภายในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาจากเพื่อนร่วมห้อง 4. มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นมืออาชพ และมีความสุข หลังจบคลาสเรียน :) จำกัดจำนวนผู้เรียน ไม่เกิน 15 ท่าน ใช้ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
Tanyapat

ที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสาร โดยใช้หลักการแสดง และกายภาพ

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน