Windows application, Windows Mobile, Web Application C# VB.net ,

บริการ - รับเขียนโปรแกรม VB.NET C# ASP.NET REPORT SQLSERVER - รับแก้โค้ดที่ติดบั้ค หรืองานแก้จากคนอื่น - รับทำ web application asp.net - รับทำ application บน Handheld - รับทำ WEB API - รับออกแบบฐานข้อมูล MS Sqlserver - ออกรายงานด้วย Microsoft Reporting - งานต่างๆที่เกียวกับการเขียนโปรแกรม - รับทำโปรแกรมจามความต้องการของลูกค้า ในส่วนของ Web Application - ไม่รวมอัพโหลดงานขึ้น Server และ Config Server - ไม่รวมโฮสติ้ง , โดเมน - ไม่รับออกแบบ Website ไม่เหมาะสำหรับเว็บไซด์ที่ต้องเน้นด้านความสวยงาม - เหมาะกับ Web Application ที่เน้นการทำงานในส่วน Back Office - หากต้องการให้เอางานขึ้น Server ให้ใช้ได้จริง ผู้จ้างต้องเป็นฝ่ายเตรียม Server

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Windows application, Windows Mobile, Web Application C# VB.net ,

  • 1. 1. ลูกค้าเตรียมรายละเอียดงาน เอกสารประกอบต่างๆ กำหนดขอบเขตงาน
  • 2. 2. ผู้พัฒนาเสนอราคา และระยะเวลาดำเนินการ ตาม Scope งานที่ลูกค้าส่งให้ในขั้นตอนที่ 1
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

รับเขียน windows application c#.net vb.net (.EXE) 1 หลังจากตกลงขอบเขตงานเรียบร้อยก่อนลงมือเขียนโปรแกรมจะ UMLให้ลูกค้าคอนเฟริมก่อน ให้ลูกค้าทำการแก้ไขในขั้นตอนนี้ (แก้ไขคือต้องอยู่ในขอบเขตที่เคยตกลงไว้) 2 หลังจากลูกค้าคอนเฟริมแล้วจะทำการเขียนโปรแกรมในหน้าฟอร์มนั้นๆ 3 เมื่อส่งมอบแล้วพบว่าเกิดบั้คสามารถแก้ไขได้ภายใน 1 เดือนนับจากส่งมอบ

ฟรีแลนซ์
Natthiko

ปัจจุบันผมได้ทำงานอยู่ในบริษัท SNC soundproof co.,LTD. ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมมาถึง 4ปี สามารถ พัฒนา ได้หลากหลายส่วนงาน Web side,Web Application ,window Application, IOT Arduino,Rassbery pi เคยศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ เทคโนโลยีสาระมสนเทศและการสือสาร(ICT)ระดับปริญญาตรี

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน